logo
Avrupa Birliği
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
9 Mart 1947’de İngiltere ve Fransa arasında savunma amaçlı imzalanan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dunkirk Antlaşması
Soru Açıklaması
2.
ABD, aşağıdakilerden hangisi ile komünizm tehlikesi altında bulundukları gerekçesiyle Türkiye ve Yunanistan’a toplam 400 milyon dolarlık askeri yardımda bulunacağını açıklamıştır?
Doğru Cevap: "C" Truman Doktrini
Soru Açıklaması
3.
Avrupa Parlamentosu üyeleri aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
Doğru Cevap: "D" Birlik vatandaşlarını
Soru Açıklaması
4.
Maastricht Antlaşması ile getirilen üç sütunlu yapı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle kaldırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Lizbon Antlaşması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi dış politikanın içeriğini belirleyen, zaman içinde değişim kaydedebilen unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Ekonomi
Soru Açıklaması
6.
ABD'nin Irak’ı işgali sırasında aşağıdaki AB ülkelerinden hangisi bu duruma karşı bir politika izlemiştir?
Doğru Cevap: "B" Almanya
Soru Açıklaması
7.
Dünyada en çok uluslararası kalkınma yardımı yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Avrupa Birliği
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi 1950 yılında, Avrupa'nın savunulması amacıyla 100 bin askerden oluşacak bir Avrupa Ordusu kurulmasını önermiştir?
Doğru Cevap: "C" Pleven Planı
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi NATO’nun kurucu üyelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Almanya
Soru Açıklaması
10.
AB’nin tamamen NATO’dan bağımsız olarak gerçekleştirdiği ilk askeri operasyon aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Artemis (Demokratik Kongo Cumhuriyeti)
Soru Açıklaması
logo
Avrupa Birliği
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Türkiye, Batı Avrupa Birliği'ne (BAB) hangi yıl ortak üye olmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1992
Soru Açıklaması
12.
Ortak paranın kullanıldığı ya da üye ülke paralarının sabit bir kurdan birbirine bağlandığı ekonomik bütünleşme aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Parasal birlik
Soru Açıklaması
13.
I. Reeskont oranı
II. Açık piyasa işlemleri
III. Zorunlu karşılıklar
IV. Mevduat kolaylığı

Yukarıdakilerden hangileri Avrupa Merkez Bankası'nın amaçlarına ulaşmak için kullandığı para politikası araçlarındandır?
Doğru Cevap: "D" II, III ve IV
Soru Açıklaması
14.
1989 yılında ekonomik ve parasal birliğin oluşturulması ile ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve Maastricht Antlaşması'na kaynaklık eden rapor aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Delors Raporu
Soru Açıklaması
15.
Avrupa Merkez Bankası’nın (Avrosistem) temel amacı ------

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar?
Doğru Cevap: "E" fiyat istikrarını sağlamaktır.
Soru Açıklaması
16.
Avrupa Polis Teşkilatı’nın kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Europol
Soru Açıklaması
17.
AB ülkelerinde son yıllarda muhafazakar ve popülist radikal partiler tarafından dile getirilen, Müslümanlara yönelik korku, önyargı ve ayrımcılık içeren söyleme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İslamofobi
Soru Açıklaması
18.
AB'nin iç sınırları ortadan kalkan ancak dış duvarları yükselen bir yapı haline geldiğini, dış dünyaya karşı şüpheci bir yaklaşım sergilediğini anlatmak için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kale Avrupası
Soru Açıklaması
19.
Avrupa Parlamentosu, Mavi Kart uygulamasıyla üçüncü dünya ülkelerinin vasıflı vatandaşlarını AB’de istihdam etmenin bu ülkelerin daha da yoksullaşmasına neden olabileceğine vurgu yapmıştır.

Yukarıdaki paragrafta sözü edilen, yüksek nitelikli insanların bir ülkeden başka bir ülkeye göç etmelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Beyin göçü
Soru Açıklaması
20.
I. Ortak dış ve güvenlik politikası
II. Terörizmin önlenmesi
III. Kalkınma ve işbirliği
IV. Eğitim

Yukarıdakilerden hangileri AB’nin Dış İlişkiler başlığı altında yer alan politika alanlarındandır?
Doğru Cevap: "E" I, II, III ve IV
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.