logo
Adalet Meslek Etiği
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
İnsan eylemlerinin, aynen doğa olaylarındaki gibi doğal süreçlerle belirlendiğini savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Belirlenimcilik
Soru Açıklaması
2.
Bir kapıyı kolunu çevirerek mi yoksa kapıyı tekmeleyerek mi açmamız gerektiğine karar verirken aklımızın hangi yönünü kullanırız?
Doğru Cevap: "B" Pratik
Soru Açıklaması
3.
J. S. Mill’e ait “Karnı doymuş bir domuz olmaktansa, aç bir insan olmak; doyurulmuş bir aptal olmaktansa doyumsuz bir Sokrates olmak daha iyidir” ifadesi, aşağıdakilerden hangisinin gerekçesi olarak dile getirilmiş olabilir?
Doğru Cevap: "A" Bir eylemin ahlakiliği değerlendirilirken sadece bedensel hazlar dikkate alınmamalıdır.
Soru Açıklaması
4.
“Kıskançlık utanılacak bir şeydir.” cümlesi aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "B" Genel ahlaki değer yargısı
Soru Açıklaması
5.
Bir ahlak sisteminin, sistemi kuran önermelerin birbirleriyle tutarlı olmaları durumunda gerekçelendirilebileceğini söyleyen meta-etik kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Tutarlılıkçılık
Soru Açıklaması
6.
Ağır bir hastalık geçiren ve büyük acılar çeken kişinin isteği üzerine doktor müdahalesiyle veya tedaviyi sonlandırmak suretiyle ölmesinin sağlanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Ötanazi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir eylemin olguyla gerekçelendirilmesine örnektir?
Doğru Cevap: "A" Yaşlıydı ve ayakta duracak hali yoktu.
Soru Açıklaması
8.
“Her zaman doğruyu söylemelisin. Bazı durumlarda yalan söylediğin takdirde kazançlı çıkacağını düşünüyor olabilirsin. Ama daima doğruyu söylediğin takdirde uzun vadede daha yüksek fayda elde edersin. Üstelik toplumdaki herkesin her zaman doğru söylediğini düşünürsek, belki bazı tek tek durumlarda kazançlı olunmayabilir ama uzun vadede bu, toplumun faydasına olacaktır.”

Bu ifadelerin sahibinin hangi normatif etik düşüncesine sahip olduğu söylenebilir?
Doğru Cevap: "C" Kural faydacılığı
Soru Açıklaması
9.
Ahlaken değerli görülen bir durumun gerçekleştirilmesi için kişinin sahip olması gereken yetenek, beceri, kapasite ve yeterliliklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Erdem
Soru Açıklaması
10.
Freud’un bilinçle ilgili terminolojisi içerisinde vicdan aşağıdakilerden hangisine karşılık gelir?
Doğru Cevap: "E" Süperego
Soru Açıklaması
logo
Adalet Meslek Etiği
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Türk kamu yönetimindeki ahlaka aykırı davranışların nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" İdari usul eksikliği
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi insan haklarına saygı gösteren bir hukuk düzeninin devletin lütfu olmadığına vurgu yapar?
Doğru Cevap: "C" Doğuştanlık
Soru Açıklaması
13.
Devletin; hedeflerini, bu hedeflere ulaşmak için hayata geçirdiği politikaları ve bu politikaların yarattığı sonuçları izlemek için gerekli olan bilgiyi düzenli, anlaşılabilir, tutarlı ve güvenilir bir biçimde sunmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Saydamlık
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kamu etiğinin talepleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Yerine göre hukuku görmezden gelme
Soru Açıklaması
15.
Duruşmaların kamuya ve medyaya açık şekilde yapılması anlamına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Aleniyet ilkesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hediye alma yasağı kapsamının dışındadır?
Doğru Cevap: "D" Kitap, dergi, makale, kaset, takvim, cd veya buna benzer nitelikte olanlar
Soru Açıklaması
17.
Etik ilke ihlali başvuruları, etik ilkelere aykırı olduğu iddia edilen davranışın meydana geldiği tarihten itibaren ne kadar süre içerisinde yapılmalıdır?
Doğru Cevap: "E" 2 yıl
Soru Açıklaması
18.
Bir kamu görevlisi hakkında etik ilke ihlali incelemesi yapılmış ve görevlinin ihlalde bulunmadığına karar verilmiştir. Ancak aynı eylemle ilgili olarak kamu görevlisi hakkında bir de disiplin soruşturması açılmıştır. Kamu görevlisi, etik ilke ihlali yapmadığının karara bağlandığını, aynı eylemle ilgili disiplin soruşturması açılamayacağını iddia etmektedir.

Bu durum ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Etik ilke ihlaliyle ilgili inceleme yapılmış olması, aynı eylem hakkında disiplin soruşturması yapılmasını engellemez. Disiplin soruşturması açılabilir.
Soru Açıklaması
19.
İmza yetkisine sahip bir kamu görevlisinin, işlemlerini yapacağı vatandaşlara kendi yazdığı mevzuat kitabını satması aşağıdaki etik davranış ihlallerinden hangisinin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "C" Görev, unvan ve yetki kullanarak ticaret yapma
Soru Açıklaması
20.
Kamu görevlisinin mevzuatta açıkça düzenlenmemiş bir durumla karşılaşmasıhalinde kullandığı yetkiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Takdir yetkisi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.