2017 – 2018 Açıköğretim Ders Muafiyeti Nasıl Yapılır

2017 – 2018 eğitim öğretim yılı için yeni kayıtlar devam ediyor. Daha önce bir üniversite de okumuş olup orada aldığı dersleri muaf ettirmek isteyenler için rehber niteliğinde bir yazı hazırladık. Ders muafiyeti ÖSYS Yeni Kayıt, Ek Yerleştirme ve İkinci Üniversite İle Kayıt Yaptıracak Adaylar İçin yapılabiliyor.

Ders muafiyeti için başvuru yapmak gerekmekte olup sadece ilgili kayıt türünün kayı tarihleri içerisinde muafiyet başvurusu yapılabilir. İlan edilen tarihlerden sonra yapılacak muafiyet başvuruları kabul edilmeyecektir.

 Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine 2017-2018 Öğretim Yılında kayıt yaptıracak adayların,

 • Türk Dili I – II
 • Yabancı Dil I – II
 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II

ders/dersleri için ders transferi ve muafiyet başvuruları,

ÖSYS Yeni Kayıt 21 – 29 Ağustos 2017
İkinci Üniversite 05 – 18 Eylül 2017
Ek Yerleştirme 18 – 25 Eylül 2017

tarihleri arasında http://aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt bağlantısından Türkiye Programları kısmından İnternet Kayıt Başvuru adımlarında yapılacaktır.

Bir yükseköğretim programından mezun olan veya bir yükseköğretim programında yukarıda adı geçen dersleri  alıp başaran ve muafiyet talep edecek adaylardan,

A. “Muafiyet İşlemleri” adımında e-devlet sorgusu üzerinden bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunanadayların;

İnternet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak İnternet başvurusunu tamamlaması yeterlidir.

B. “Muafiyet İşlemleri” adımında e-devlet sorgusu üzerinden bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunmayan adaylar ile bir yükseköğretim programında kayıtlı, kaydı silinmiş ve lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması almış adaylar;

İnternet başvurusunda yer alan muafiyet adımındaki gerekli alanları doldurarak internet başvurusunu tamamlamalı ve öğrenim durumuna göre aşağıdaki belge/belgelerini AÖF Bürosuna teslim etmelidir.

DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ
ÖĞRENİM DURUMU
DERS TRANSFERİ VE MUAFİYET İŞLEMLERİ İÇİN
GEREKLİ BELGELER
Mezun
(Muafiyet adımında e-devlet sorgusu üzerinden bir yükseköğretim programına ait mezuniyet bilgisi bulunmayanlar)
 • Türkçe Diploma Aslı ya da Onaylı Sureti

veya

 • Türkçe Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı ya da Onaylı Sureti
Kayıtlı
 • Türkçe Onaylı Transkript (Not Durum Belgesi)
Kaydı Silinmiş
Lisans Programından Kaydını Sildirerek Önlisans Diploması Almış

Bir yükseköğretim programından;

 • Mezun öğrenciler yukarıda adı geçen derslerin tümünden,
 • Kayıtlı / kaydı silinmiş / lisans programından kaydını sildirerek önlisans diploması alan öğrenciler, yukarıda adı geçen alıp başarılı olduğu derslerden ders transferi ve muafiyet talebinde bulunabilir.

DİKKAT: Daha önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde kaydı bulunan ve bu kaydındaki bilgilerine göre muafiyet talep eden öğrencilerin de yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda başvurularını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde ÖSYM numarası ile kaydı bulunan, T.C. kimlik numarası bulunmayan öğrencilerin muafiyet işlemleri için ilgili tarihler arasında İnternet Başvurusu yapmadan önce AÖF Bürosuna başvurarak numarasını güncelletmesi gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde daha önce kaydı bulunan adaylardan muafiyet işlemleri için belge alınmayacaktır.

UYARILAR

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I – II, Türk Dili I – II ve Yabancı Dil I – II (İngilizce, Almanca ve Fransızca) dersleri dışındaki dersler için muafiyet talepleri kabul edilmez.
 • Bir yükseköğretim programında kaydı bulunmayan ve sadece lise mezuniyeti bulunan adaylar, muafiyet başvurusunda bulunamaz. Ancak bir yükseköğretim programından mezun olan ya da yukarıda adı geçen dersleri alıp başaran adaylar, muafiyet başvurusunda bulunabilir.
 • Dikey Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrenciler, yukarıda adı geçen derslerden muaf tutulur. Bu öğrencilerin muafiyet için başvurmasına gerek yoktur.
 • Yatay Geçiş kapsamında kayıt yaptıran öğrencilerin kayıt yaptırdığı programlar arasında ders intibakları dışında muafiyet talepleri kabul edilmez.
 • Muafiyet işlemleri için başvurusunu tamamlamayan veya muafiyet başvurusundaki işlemleri eksik yerine getiren öğrencinin muafiyet başvurusu kabul edilmeyecektir.
 • Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrenciler, İnternet Başvurusunda yer alan muafiyet ile ilgili adımlarda listelenen yukarıda adı geçen tüm derslerden muafiyet talep edebilecektir. (Öğrenciler hem Güz hem Bahar Dönemi dersleri için muafiyet başvurusunda bulunabilir.)
 • Muafiyet işlemleri, öğrencinin kayıt yaptırdığı İnternet başvurusuna ait kayıt numarasındaki muafiyet talebine göre yapılacaktır. Kayıt yaptırdıktan sonra muafiyet talepleri kabul edilmeyecektir.
 • Muafiyet sonuçları, muafiyet başvuruları bittikten sonra 45 (kırkbeş) işgünü içinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim sayfasında “Duyurular” kısmında açıklanacaktır.
 • Öğrencinin muafiyet talep ettiği derslerin kitapları muafiyet sonucu açıklanana kadar verilmeyecektir. Muafiyet talebi kabul edilmeyen öğrenciler, ilgili dönemdeki ders kitaplarını AÖF Bürosundan alabilecektir.
 • Muafiyet sonuçları açıklandıktan sonra 5 (beş) işgünü itiraz süresi vardır. Öğrencilerin, İnternet başvurusunda seçtiği (işaretlediği) derslerin açıklanan muafiyet sonucuna itirazı varsa; bu süre içinde AÖF bürosuna başvurarak, itiraz formunu doldurması gerekmektedir. Daha sonra yapılan muafiyet itirazları ve muafiyet başvuruları kabul edilmeyecektir.

DİKKAT

Muafiyet başvurusunda bulunacak öğrencilerin aşağıdaki uyarıları dikkate alması gerekmektedir.

 • Mühürsüz, imzasız, onaysız vb. belgeler ile posta, kargo, faks, e-posta aracılığıyla gönderilen belgeler kabul edilmemektedir.
 • Elektronik imzalı belgeler, AÖF Büroları tarafından doğrulandıktan sonra kabul edilecektir. Doğrulanamayan belgeler kabul edilmeyecektir.
 • Yabancı dildeki belgeler kabul edilmemektedir. Muafiyet başvurularında yabancı dildeki belgelerin kurum/noter onaylı Türkçe çevirileri ile başvurulması gerekmektedir.
 • Bazı üniversitelerin transkriptlerinde bir dersin ismi sadece (örneğin) “TÜRK DİLİ” olarak yer almaktadır. Transkriptte bu dersin yıllık olduğuna/bir yıl boyunca alındığına dair bir açıklama varsa;  hem “TÜRK DİLİ I” hem “TÜRK DİLİ II” derslerine muafiyet işlemi yapılmaktadır. Ancak herhangi bir açıklama yoksa; o ders verilen transkriptte hangi dönemde yer alıyorsa Fakültemizde o döneme karşılık gelen derse muafiyet işlemi yapılmaktadır. (Transkriptte Güz ve Bahar dönemleri ile ilgili bir açıklama yoksa; tek dönemler Güz Dönemi, çift dönemler Bahar Dönemi olarak kabul edilmektedir.)

Bu nedenle, yıllık sistemde aldığınız bir dersten muafiyet talep ediyorsanız mutlaka o dersin yıllık sistemde aldığınızı belgelendiren bir yazı/belge ile başvurmanız gerekmektedir.

BAĞLANTILAR

Ders Transferi ve Muafiyet ile İlgili Açıklamalar

Doğrulama *

Bahar Dönemi Ara Sınavı
13 Nisan 2019