logo
Uygarlık Tarihi 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Neolitik Çağ’da uzun mesafeli ticarete konu olan ilk mal aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Obsidyen
Soru Açıklaması
2.
Hammurabi Kanunları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Sümerce kaleme alınmıştır.
Soru Açıklaması
3.
Eski Mısır’da Yeni Krallık Dönemi aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle başlar?
Doğru Cevap: "D" I. Ahmose’nin Hiksosları yenip Mısır’da siyasal birliği tekrar kurmasıyla
Soru Açıklaması
4.
Orta Asya Türk Devlet teşkilatında siyasi, kültürel ve ekonomik konularda genel kararlar alan en yüksek kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Toy
Soru Açıklaması
5.
Tarihin bilinen ilk büyük antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kadeş Antlaşması
Soru Açıklaması
6.
Eski Hitit Devleti Dönemi'nde kralın yanında geniş yetkilere sahip meclise ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Panku(ş)
Soru Açıklaması
7.
Uygur Devleti’nde Bögü Kağan döneminin en dikkat çekici gelişmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Uygurların Mani dini ile karşılaşması
Soru Açıklaması
8.
Orta Asya’da Hunlardan önceki dönemde Türklerde küçükbaş hayvanların yününden elde edilen kumaşlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Batik
Soru Açıklaması
9.
Lidya Krallığı’nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sardis
Soru Açıklaması
10.
İpek Yolu egemenliği için Akhunlara karşı Sasani hükümdarı Anuşirvan ile anlaşan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I. Gök-Türk Devleti
Soru Açıklaması
logo
Uygarlık Tarihi 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Lidyalıların "Bakkaris" olarak adlandırdığı ürün aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Parfüm
Soru Açıklaması
12.
Kral ve soylu kişiler için yapılmış, çoğu kez altında ahşap ya da taştan bir mezar odası bulunan yığma toprak ya da taştan mezar anıta ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Tümülüs
Soru Açıklaması
13.
Hıristiyanlık Roma İmparatorluğunun resmi dini olarak kabul edildikten sonra Yunan ve Roma tanrılarına ve kültlerine tapınmayı sürdürenler, Roma Devleti tarafından aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmışlardır?
Doğru Cevap: "A" Pagan
Soru Açıklaması
14.
Eski Yunan’da Klasik Çağ’da yaşamış ve modern tarihin babası olarak kabul edilen kişi kimdir?
Doğru Cevap: "E" Herodotos
Soru Açıklaması
15.
İ.Ö. 431 - 404 yılları arasında 27 yıl süren Peloponnes Savaşları kimler arasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "B" Atina ve Sparta
Soru Açıklaması
16.
Atinalı ünlü kanun yapıcı Solon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Güneş tutulmasını ilk hesaplayan kişidir.
Soru Açıklaması
17.
Roma’da İ.Ö. 450 yılında pleplerin baskısı sonucunda çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" 12 Levha Kanunu
Soru Açıklaması
18.
Roma’da pek çok değişik pagan tanrısının kültleri ve dolayısıyla özelliklerinin birleştirilmesi ile ortaya çıkan karışık kültlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Synkretik
Soru Açıklaması
19.
Roma ordusunu Cannae Meydan Savaşı’nda (İ.Ö. 216) yenen Kartacalı General kimdir?
Doğru Cevap: "A" Hannibal
Soru Açıklaması
20.
Matematiği bir bilim haline getiren kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Pythagoras/Pisagor
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.