logo
Uygarlık Tarihi 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Biyolojik türlerin zaman içerisinde sistematik olarak değişikliğe uğramasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Evrim
Soru Açıklaması
2.
Homo Erectus ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" İlk defa ölülerini gömmüş olan insanlardır.
Soru Açıklaması
3.
Bugünkü Güney Amerika, Afrika, Hindistan, Avustralya ve Antartika kıtalarının birleşik halini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Gondwana
Soru Açıklaması
4.
Gordon Childe’nin insanlık tarihine ilişkin öne sürdüğü en önemli gelişme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yiyecek üretiminin başlaması
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi Neolitik Çağ’daki gelişmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tapınak ekonomi sisteminin kurumsallaşması
Soru Açıklaması
6.
Üst Paleolitik Dönem’de taştan, fil dişinden ve kilden yapılmış heykelcikler arasında göğüsleri, kalçaları ve karın kısımları abartılı biçimde betimlenmiş; ancak yüzleri işlenmemiş kadın heykelciklere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Venüs
Soru Açıklaması
7.
Anadolu’da İ.Ö. 1950-1750 yılları arasında yaşanan döneme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Assur Ticaret Kolonileri Çağı
Soru Açıklaması
8.
Eski Mezopotamya’da zamanı ilk kez altmış dakikalık saatlerde ölçen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sümerler
Soru Açıklaması
9.
Erken Sümer kent devletlerinde "Lugal" unvanının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kral
Soru Açıklaması
10.
Tanrı kral düşüncesi hangi Mezopotamya kralı ile ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "A" Naram-Sin
Soru Açıklaması
logo
Uygarlık Tarihi 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Eski Mezopotamya’da Sümerlerin mimariye kazandırdıkları yapı tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Ziggurat
Soru Açıklaması
12.
Eski Mezopotamya’da ilk defa borçlar hukukunu ele alarak halkı koruyan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hammurabi Kanunları
Soru Açıklaması
13.
Akkadlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Lidya Devleti’ne son vermişlerdir.
Soru Açıklaması
14.
Yeni Krallık Dönemi’nde Eski Mısır’da tahta geçen kadın firavun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Hatşepsut
Soru Açıklaması
15.
Mısır kültürünün homojen bir yapıda oluşmasının ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Coğrafi koşullar nedeniyle Mısır’ın dış dünyadan soyutlanmış olması
Soru Açıklaması
16.
Erken Devir Mısır tarihi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Hiyeroglif yazı henüz kullanılmamaktadır.
Soru Açıklaması
17.
Mısır’da Pers egemenliğine İ.Ö. 332 yılında son veren hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Büyük İskender
Soru Açıklaması
18.
Eski Mısır’da mumyalamayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Mumyalama işlemi sadece insanlara yapılırdı.
Soru Açıklaması
19.
Firavun mezarlarının ilk görkemli örneği olan basamaklı piramidi yaptıran Mısır Firavunu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Coser
Soru Açıklaması
20.
Mısır’da 4. ve 5. Sülale tarihinin en önemli gelişmelerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Güneş dininin ortaya çıkması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.