logo
Uygarlık Tarihi 1
3 Ders Sınav Soruları
1.
Eski Mezopotamya’da Sümerlerin mimariye kazandırdıkları yapı tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Ziggurat
Soru Açıklaması
2.
Mezopotamya'da kurulan devletlerden biri olan ve "Kalde Devleti" de denilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yeni Babil Devleti
Soru Açıklaması
3.
Eski Mısır’da mumya yapılırken iç organların konulduğu vazolara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Kanopik
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki insan türlerinden hangisi ölü gömme adetini ilk defa uygulamıştır?
Doğru Cevap: "D" Homo neanderthalensis
Soru Açıklaması
5.
Uygur Devleti’nde Bögü Kağan döneminin en dikkat çekici gelişmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uygurların Mani dini ile karşılaşması
Soru Açıklaması
6.
Eski Hitit Devleti Dönemi’nde kralın yanında geniş yetkilere sahip meclise ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Panku(ş)
Soru Açıklaması
7.
Frig Krallığı’nın başkenti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gordion
Soru Açıklaması
8.
Orta Asya’da Hunlardan önceki dönemde Türklerde tarım yapılan araziye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Tarıglak
Soru Açıklaması
9.
Asya Hun imparatorluğunun sosyal yapısı göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Dışarıdan evlenme (exogami) yasaktı.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Hitit krallarının kullandığı unvanlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Tabarna
Soru Açıklaması
logo
Uygarlık Tarihi 1
3 Ders Sınav Soruları
11.
Orta Asya tarihinde 630-680 yılları arası aşağıdakilerden hangisi ile adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "D" Çin Esareti Dönemi
Soru Açıklaması
12.
Anadolu’da kurulan ilk merkezî devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hitit Devleti
Soru Açıklaması
13.
Antik Yunan’da gençlerin düşünsel ve bedensel yönden eğitilip, öğrenim gördükleri ve spor etkinliklerinde bulundukları yapıya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Gymnasium
Soru Açıklaması
14.
Roma Cumhuriyet Dönemi’nde şehirlerde yaşayan yersiz, yurtsuz ve çoğu zaman işsiz insan kitlelerini oluşturan sınıf aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Proletaria
Soru Açıklaması
15.
Roma İmparatorluğu’nda iç savaşlara engel olmak için devlet yönetimine en uygun kişinin, akrabalık ilişkileri olmasa da bir önceki imparator tarafından veliaht ilan edilmesi geleneği hangi Roma İmparatoru ile başlamıştır?
Doğru Cevap: "E" Nerva
Soru Açıklaması
16.
İ.Ö. 508/507 yılında halkın desteği ile iktidara gelen Kleisthenes’in reformlarının temelinde aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?
Doğru Cevap: "C" Aristokratik teşkilatın gücünü tamamen ortadan kaldırmak
Soru Açıklaması
17.
İ.Ö. 431 - 404 yılları arasında 27 yıl süren Peloponnes Savaşları kimler arasında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "A" Atina ve Sparta
Soru Açıklaması
18.
Roma’da İ.Ö. 450 yılında pleplerin baskısı sonucunda çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 12 Levha Kanunu
Soru Açıklaması
19.
Eski Yunan’da Klasik Çağ’da yaşamış ve modern tarihin babası olarak kabul edilen kişi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Herodotos
Soru Açıklaması
20.
Roma İmparatoruluğu'nda sınır boyunda kurulan kaleler ve surlardan oluşan savunma sistemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Limes
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.