logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Realizme göre uluslararası sistemde merkezi bir otorite bulunmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Doğru Cevap: "D" Anarşi
Soru Açıklaması
2.
Kant’ın dünya toplumu kavramının temelini oluşturan birim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bireyler
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi Lenin’e göre uluslararası tekel gruplarının ve büyük sermayenin amaç ve davranışlarını yansıtmaz?
Doğru Cevap: "B" Emperyalizme karşı olmak
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Jeopolitik Teori ile Realizmin ortak varsayımlarından biridir?
Doğru Cevap: "B" Devlet merkezlilik
Soru Açıklaması
5.
Sıfır toplamlı olmayan oyun modellerinin temel ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Oyunculardan birinin kazancı diğerinin kaybına eşit olmak zorunda değildir.
Soru Açıklaması
6.
Oyun Teorisi ile Realizm arasındaki temel benzerlik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Devletler rasyonel davranırlar.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Mahkûmun İkilemi Oyun Modelinin koşullarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Taraflar arasında eşit bir güç ilişkisi olmalıdır.
Soru Açıklaması
8.
Sıfır toplamlı oyunların temel özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Oyunculardan birinin kazancının diğerinin kaybına eşit olması
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Sistem Teorisine yöneltilen eleştirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İçsel yapıların dış politikaya etkisinin fazlaca dikkate alınması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Uluslararası Sistem Teorisine yaptığı katkılarla anılan yazarlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Keohane
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi güç dengesi sistemi ile ilişkilendirilir?
Doğru Cevap: "C" Dengeleme
Soru Açıklaması
12.
Uluslararası Sistem Teorisinin temel varsayımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Devletlerin dış politikaları uluslararası sistemin yapısı tarafından belirlenir.
Soru Açıklaması
13.
Daha çok kriz ortamlarındaki durumu açıklayan karar verme teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Küçük gruplarla karar verme
Soru Açıklaması
14.
Karar vericinin, önceden verdiği kararları takip eden aşamalarda değiştirmesini açıklayan model aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Küçük değişiklikler modeli
Soru Açıklaması
15.
Bireylerin benzer durumlarda farklı şekillerde karar almaları, aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanamaz?
Doğru Cevap: "D" Bürokratik yapı
Soru Açıklaması
16.
Dış politikayı açıklarken özellikle liderler ve karar vericiler üzerinde duran teori aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Karar Verme Teorisi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi postmodern yazarlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kuhn
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi mantıkçı pozitivizmi savunan yazarlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Wittgenstein
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi neopozitivist yazarlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Popper
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdaki yazarlar ve temsil ettikleri akım eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Kuhn: Görelilik
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.