logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Neorealizmin analizlerinde uluslararası yapıya dikkat çekmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bağımsız değişken olarak uluslararası sistemin yapısına ağırlık verilmesi
Soru Açıklaması
2.
Güç kavramını "araç'' olarak değerlendiren bakış açısına göre devletlerin temel önceliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Güvenlik
Soru Açıklaması
3.
Klasik realizmin analizlerinde dikkate almadığı analiz düzeyi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası sistem
Soru Açıklaması
4.
Bir devletin güven içinde olmak istediği için silahlanması ve bu durumun diğer aktörlerde de silahlanmaya yol açarak güvensizlik üretmesi durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Güvenlik ikilemi
Soru Açıklaması
5.
İki Dünya Savaşı arasındaki (1919-1939) bunalımlı dönemi analiz ettiği eserinde devletlerin güç arayışının politikalarını yönlendirdiğini savunan yazar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Edward H. Carr
Soru Açıklaması
6.
Mansfield ve Snyder’in Demokratikleşme ve Savaş Tehlikesi adlı eserlerinde öne sürdükleri liberal tez aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Demokrasiye geçiş sürecinde devletlerin saldırgan politika izleyebilmesi
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi liberallere göre demokratik rejimler için geçerli olan varsayımlardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Halk savaş karşıtı hükümetleri tercih eder.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi liberal yazar Schumpeter’a göre emperyalizm ile ilişkilendirilemez?
Doğru Cevap: "E" Liberal kurumlar ve ilkeler
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi liberalizmin uluslararası işbirliğini açıklayan varsayımlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Merkezi otorite yokluğu işbirliğine engel değildir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi liberallere göre kurumsallaşmanın sonuçlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" İşbirliği imkânlarının artması
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi hegemonya kavramı üzerinde çalışan yazarlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Marks
Soru Açıklaması
12.
Yeni Marksistlere göre az gelişmişlik sorununun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sermaye ihracının az gelişmiş ülkelerin aleyhine işlemesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi yeni Marksistlere göre üretici sermayenin uluslararasılaşmasının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Artı değerin ülke içiyle sınırlı kalması
Soru Açıklaması
14.
Emperyalizmin bağımlılık ilişkisine dönüşmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sermayenin nihai aşamada az gelişmiş ülkelerden gelişmiş ülkelere aktarılması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Wallerstein’ın Dünya Sistemi Modelinin varsayımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Merkez ve çevre ülkeler jeopolitik olarak belirlenir.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Realizm ve Jeopolitik Teorinin ortak varsayımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Nüfusun temel güç unsuru kabul edilmesi
Soru Açıklaması
17.
Herhangi bir coğrafyanın diğerlerine göre üstünlüğü olmadığını savunan jeopolitik okul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çoğulcular
Soru Açıklaması
18.
Coğrafyacı Ratzel’in doğal genişleme yasasının açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Devletler yaşam alanlarını genişletmek için savaşır.
Soru Açıklaması
19.
Devletleri canlı birer organizmaya benzeten jeopolitik yazarların ortak argümanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yeterli yaşam alanı ve nüfus, devletin kapasitesi açısından stratejiktir.
Soru Açıklaması
20.
Coğrafyanın dış politikadaki tek belirleyici unsur olmadığını tartışan jeopolitik okul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Olasılıkçılar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.