logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
3 Ders Sınav Soruları
1.
Güç kavramını "araç'' olarak değerlendiren bakış açısına göre devletlerin temel önceliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Güvenlik
Soru Açıklaması
2.
Mansfield ve Snyder’in Demokratikleşme ve Savaş Tehlikesi adlı eserlerinde öne sürdükleri liberal tez aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Demokrasiye geçiş sürecinde devletlerin saldırgan politika izleyebilmesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi hegemonya kavramı üzerinde çalışan yazarlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Marks
Soru Açıklaması
4.
Herhangi bir coğrafyanın diğerlerine göre üstünlüğü olmadığını savunan jeopolitik okul aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çoğulcular
Soru Açıklaması
5.
Değişken toplamlı oyunların, sıfır toplamlı oyunlardan temel farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Oyunların işbirliğine açık olması
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi oyun teorisine yönelik eleştirilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Oyuncu sayısının ikiden fazla olabilmesi
Soru Açıklaması
7.
Soğuk savaş dönemindeki silahlanma yarışı, oyun teorisi modeli olarak aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "B" Sıfır toplamlı oyun
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi oyun teorisinin temel unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ortak çıkarlar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sistem kavramının temel özellikleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Her sistem istikrarlı bir dengeye sahiptir.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi güç dengesinin temel davranış kurallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Uluslarüstü bütünleşme hareketlerine destek vermek
Soru Açıklaması
logo
Uluslararası İlişkiler Kuramları 1
3 Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Holsti’nin uluslararası sistem modellerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Asimetrik sistem
Soru Açıklaması
12.
Güç dengesi sisteminde, dengeleyici devletin rolünü açıklayan özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Var olan güç dengesini (statükoyu) sürdürmek
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi karar vericilerin aynı olay ve durum karşısında farklı davranmalarına etki eden faktörlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Kişisel özellikler
Soru Açıklaması
14.
Karar verme teorisinin, realizm ve sistem teorilerinden temel farkı aşağıdaki varsayımlardan hangisine dayanır?
Doğru Cevap: "B" Dış politikayı belirleyen devlet, alt birimlerden oluşan çoğulcu yapıdadır.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi karar vermede rasyonelliğin bağlı olduğu düşünülen konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Rastgele olma durumu
Soru Açıklaması
16.
Karar Verme Teorisinin analiz düzeyinde ayırt edici özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Bireylerin karar verme süreçlerine etkilerinin incelenmesi
Soru Açıklaması
17.
Bir teorinin bilimsel olması için yanlışlanabilir olması gerektiğini savunan neopozitivist yazar kimdir?
Doğru Cevap: "B" Karl Popper
Soru Açıklaması
18.
İnsan aklıyla evrensel yasaların bulunabileceğine karşı çıkan, deney ve gözlemlerin işlevine dikkat çeken bilgi kuramı (epistemoloji) aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Empirizm
Soru Açıklaması
19.
Hugo Grotius’un uluslararası hukuk çalışmalarında kendisini gösteren ve evrensel doğrular niteliğindeki tartışılmaz önermelere dayanan bilgi teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Rasyonalizm
Soru Açıklaması
20.
Thomas Kuhn, bir bilim alanındaki paradigmanın sorulara yanıt verememesi ve yerini yeni bir paradigmanın alması durumunu aşağıdakilerden hangisiyle tanımlar?
Doğru Cevap: "A" Bilimsel devrim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.