logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Final Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi 27 Mayıs 1915’te çıkarılan Tehcir Yasası’nın en önemli gerekçelerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Ermenilerin Ruslarla işbirliği yapması ve bağımsızlık için isyan çıkarması
Soru Açıklaması
2.
Lozan Antlaşması’nın sonuçları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Musul Sorunu çözümlenmiş ve Irak sınırı çizilmiştir.
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi 1928’den sonra Türk-Yunan ilişkilerinde gerginliğin azalmasında, normalleşme sürecine girilmesinde etkili olmuştur?
Doğru Cevap: "A" İtalya’nın Türkiye ve Yunanistan’ı içine alacak biçimde etki alanı oluşturmak istemesi
Soru Açıklaması
4.
TBMM’nin aldığı bir kararla, Türkiye hangi tarihte Almanya ile ilişkilerini kesmiştir?
Doğru Cevap: "C" 2 Ağustos 1944
Soru Açıklaması
5.
1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’ni resmen kuran antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Lefkoşe Antlaşması
Soru Açıklaması
6.
Mısır’ın Bağdat Paktı’na katılmak istememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye’nin Batılı devletler ve İsrail’le olan yakın ilişkisi
Soru Açıklaması
7.
1947’de Sovyetler Birliği tehdidi altında görülen ülkelere mali ve askeri yardım sağlamak üzere geliştirilen doktrin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Truman Doktrini
Soru Açıklaması
8.
Süveyş Krizinin çıkmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mısır’ın Süveyş Kanalı’nı millileştirmesi
Soru Açıklaması
9.
ABD yönetiminin 1967’de Kıbrıs Sorunu’nda arabulucu olarak görevlendirdiği kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Cyrus Vance
Soru Açıklaması
10.
Küba Krizi sırasında Türkiye’de ABD’ye olan güvenin sarsılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Jüpiter füzelerinin sökülmesi
Soru Açıklaması
logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Final Sınav Soruları
11.
1967 yılında Sovyetler Birliği ile Türkiye arasında, Ekonomik-Teknik İşbirliği Antlaşması’nı imzalayan Türk hükümeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Süleyman Demirel Hükümeti
Soru Açıklaması
12.
1963 Ankara Antlaşması’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Türkiye’nin Avrupa Ekonomik Topluluğu’na ortak üye olarak kabul edilmesi
Soru Açıklaması
13.
İslam Konferans Örgütü kaç yılında kurulmuştur?
Doğru Cevap: "C" 1969
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi 1970’lerde Türkiye’nin Ortadoğu’da izlediği dış politikanın özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Arapların kendi aralarındaki çekişmelerde taraf olmamak
Soru Açıklaması
15.
Türkiye ile ABD arasında 1980’de yapılan Savunma ve Ekonomik İşbirliği Antlaşması'nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İki ülke arasında askeri alanda yapılmış en kapsamlı antlaşması olması
Soru Açıklaması
16.
Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekâtı vesilesiyle NATO’dan bağımsız olarak kurduğu ordu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ege Ordusu
Soru Açıklaması
17.
1988’de Dünya Ekonomik Forumu’nda Türkiye ile Yunanistan arasında diyalog kurulmasını amaçlayan süreç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Davos
Soru Açıklaması
18.
ABD, Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra Türkiye’ye uyguladığı silah ambargosunu kaç yılında kaldırmıştır?
Doğru Cevap: "B" 1978
Soru Açıklaması
19.
1989 yılında, topraklarında yaşayan Türk azınlığa baskı uygulayarak kitleler halinde Türkiye’ye göç etmelerine neden olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bulgaristan
Soru Açıklaması
20.
1980’li yıllara gelindiğinde Sovyetler Birliği ile ilişkilerin gerginleşmesi üzerine Batı ile daha yakın ilişkiler kurarak “dengenin dengeleyicisi” konumuna gelen devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çin Halk Cumhuriyeti
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.