logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Avrupalı büyük devletler arasında sert bir rekabete neden olan proje aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Bağdat Demiryolu Hattı
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi “I. Üç İmparatorlar Birliği” ne katılan devletlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Rusya
Soru Açıklaması
3.
İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun ilhak ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bosna-Hersek
Soru Açıklaması
4.
Otto von Bismarck’ın Alman tarihi açısından en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Siyasi birliği sağlaması
Soru Açıklaması
5.
Britanya İmparatorluğu'nun Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünü koruma politikasından vazgeçtiğini gösteren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Berlin Antlaşması
Soru Açıklaması
6.
ABD tarafından Anadolu’da bir inceleme gezisine gönderilen General J. Harbord ve heyetinin temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ermeniler üzerinde manda rejimi kurma olanaklarını araştırmak
Soru Açıklaması
7.
Paris Barış Konferansı’nda “Beşler Konseyi” içinde en az etkili olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Japonya
Soru Açıklaması
8.
ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra toplanan Paris Barış Konferansı’nda ilk olarak ele alınmasını istediği konu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Uluslararası bir örgütün (Milletler Cemiyeti) kurulması
Soru Açıklaması
9.
Kurtuluş Savaşı’nda Heyet-i Temsiliye’nin izlediği dış politikanın esası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bağımsızlık temelinde realizmi savunmak
Soru Açıklaması
10.
Birinci TBMM’de hükümet kurulduktan sonra dış politikada alınan ilk karar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Sovyetler Birliği’yle ilişki kurmak
Soru Açıklaması
logo
Türk Dış Politikası 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
1925-1938 yılları arasında, aralıksız bir şekilde Dışişleri Bakanlığı yapan ve Atatürk'ün belirlediği dış politikanın en önemli uygulayıcısı olan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Tevfik Rüştü Aras
Soru Açıklaması
12.
Atatürk döneminde Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunların çözümüne büyük katkı sağlayan 1930 tarihli belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ankara Sözleşmesi
Soru Açıklaması
13.
Musul Sorununu çözmek üzere 1924’te toplanan konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Haliç Konferansı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşmasının onaylanmasından sonra Batılı devletlerle karşılaşılan ilk sorunlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Ankara’nın başkent yapılması
Soru Açıklaması
15.
Türkiye’nin Bozkurt-Lotus davasında karşı karşıya geldiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Fransa
Soru Açıklaması
16.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Türk yöneticilerini kaygılandıran, Almanya ve Sovyetler Birliği tarafından aynı anda işgale uğrama korkusuna kapılmalarına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Polonya Sendromu
Soru Açıklaması
17.
Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nda İngiltere, Almanya ve Sovyetler Birliği’ne karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Denge politikası
Soru Açıklaması
18.
1939 tarihli “Türkiye, İngiltere ve Fransa Arasında Karşılıklı Yardım Antlaşması” nın en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Doğu Akdeniz’i ve Balkanları bir saldırıya karşı korumak
Soru Açıklaması
19.
İkinci Dünya Savaşı sırasında Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile İngiliz Başbakanı W. Churchill’in biraraya geldiği konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Adana Konferansı
Soru Açıklaması
20.
İkinci Dünya Savaşı’ndan önce Hitler’in Alman halkına yaşam alanı (Lebensraum) açmak üzere işgal ettiği yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Çekoslavakya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.