logo
Türk Dış Politikası 1
3 Ders Sınav Soruları
1.
Küba Krizi sırasında Türkiye’de ABD’ye olan güvenin sarsılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Jüpiter füzelerinin sökülmesi
Soru Açıklaması
2.
Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET) arasında ortaklık yaratan Ankara Anlaşması hangi tarihte imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "A" 12 Eylül 1963
Soru Açıklaması
3.
Türkiye’nin 1920’lerde başta Milletler Cemiyeti olmak üzere uluslararası örgütlere karşı çekimser bir politika izlemesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Musul Sorunu’nun Türkiye aleyhine çözülmesi
Soru Açıklaması
4.
Türkiye’nin Bozkurt-Lotus davasında karşı karşıya geldiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Fransa
Soru Açıklaması
5.
ABD’nin İslam ülkelerini destekleyerek Sovyetler Birliği’ne karşı doğal bir kalkan oluşturmayı amaçladığı proje aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yeşil Kuşak Projesi
Soru Açıklaması
6.
Kıbrıs’ta EOKA’nın saldırılarına karşı Türkler tarafından kurulan direniş örgütü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Türk Mukavemet Teşkilatı
Soru Açıklaması
7.
1988’de Türkiye ile Yunanistan’ın aralarındaki sorunları çözmek için başlattıkları girişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Davos Süreci
Soru Açıklaması
8.
TBMM Hükümeti'nin Lozan Barış Konferansı'na gidecek Temsilciler Kurulu'na verdiği yönerge ile kesinlikle ödün verilmemesini istediği iki konu aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Ermeni Yurdu ve Kapitülasyonlar
Soru Açıklaması
9.
Almanya’nın 1890’lardan itibaren yayılmacı bir dış politika izlemesini (Weltpolitik) savunan ve bu çerçevede Osmanlı İmparatorluğu ile askeri ve ekonomik ilişkiler kurmaya çalışan Alman yönetici aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" II. Wilhelm
Soru Açıklaması
10.
ABD’de Başkan Richard Nixon döneminde Türkiye’den hangi ürünün ekiminin yasaklanması istenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Haşhaş
Soru Açıklaması
logo
Türk Dış Politikası 1
3 Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi II. Meşrutiyet döneminde izlenen dış politikayı en iyi şekilde özetler?
Doğru Cevap: "C" Devletin parçalanmasını engelleyebilmek için büyük devletlerle ittifak arayışı içinde olmak
Soru Açıklaması
12.
1964 yılında Kıbrıs sorunu çerçevesinde Türkiye ile ABD arasında derin bir kriz yaşanmasına neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Johnson mektubu
Soru Açıklaması
13.
Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’nda İngiltere, Almanya ve Sovyetler Birliği’ne karşı izlediği politika aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Denge politikası
Soru Açıklaması
14.
ABD’nin İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra aralarında Türkiye ve Yunanistan’ın da olduğu on altı Avrupa devletine yaptığı ekonomik kalkınma desteğine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Marshall Planı
Soru Açıklaması
15.
1989 yılında, topraklarında yaşayan Türk azınlığa baskı uygulayarak kitleler halinde Türkiye’ye göç etmelerine neden olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bulgaristan
Soru Açıklaması
16.
I. TBMM Hükümeti’nin yabancı bir devletle imzaladığı ilk antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Gümrü Antlaşması
Soru Açıklaması
17.
ABD’nin 1953’te Sovyetler Birliği’nin nükleer silahlanma ve askeri teknoloji alanında hızlı ilerlemesi karşısında ilan ettiği doktrin aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kitlesel Karşılık Doktrini
Soru Açıklaması
18.
Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya’nın 28 Şubat 1953’te Balkan Paktı’nı kurmalarının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sovyetler Birliği'nin baskısını önlemek
Soru Açıklaması
19.
İkinci Dünya Savaşı sırasında ABD’nin müttefikler yanında savaşa girmesine neden olan olay aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Pearl Harbor Baskını
Soru Açıklaması
20.
Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekâtı vesilesiyle NATO’dan bağımsız olarak kurduğu ordu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ege Ordusu
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.