logo
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Hesap tablolarında özet tablo hazırlanırken değerler bölmesinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Doğru Cevap: "A" Hesaplanacak sütun
Soru Açıklaması
2.
Bilgisayarlarda verinin çoğunun işlendiği donanıma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İşlemci
Soru Açıklaması
3.
Prezi programında hazır bulunan renk seçenekleri aşağıdaki menülerden hangisiyle kullanılır?
Doğru Cevap: "E" Colors & Fonts
Soru Açıklaması
4.
İnternet üzerinde web sayfası oluşturmak için kullanılan betik dilin (Zengin Metin İşaretleme Dili) kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" HTML
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi arama motorlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Yandex
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kişilerin tablet bilgisayarları tercih nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yüksek sunucu performansı
Soru Açıklaması
7.
Sözcük işlemlerde Page Up tuşunun yerine getirdiği işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bir önceki sayfaya gidilir.
Soru Açıklaması
8.
Dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması olmayan, uluslararası bilgisayar ve bilgi ağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" İnternet
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir bir teknoloji olarak değerlendirilemez?
Doğru Cevap: "B" Lazer Yazıcı
Soru Açıklaması
10.
Günümüzdeki gelişmiş cep telefonlarına verilen en yaygın ad aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Akıllı telefon
Soru Açıklaması
logo
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi bir dizüstü bilgisayarda daha yüksek özelliklere yönelik değiştirilebilecek parçalardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Sabit disk
Soru Açıklaması
12.
https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim biçiminde verilen bir URL adresinde, “acikogretim” aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
Doğru Cevap: "B" Dosya Yolu
Soru Açıklaması
13.
Yiyecek toplama düzeninden yiyecek üretimine geçişin yaşandığı toplum türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tarım toplumu
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi teknoloji ile tanışması daha geç olan ve teknolojik dünyaya sonradan uyum sağlamaya çalışan kuşağı ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Dijital göçmenler
Soru Açıklaması
15.
Twitter’da metin biçimindeki tweet’ler en fazla kaç karakter olabilir?
Doğru Cevap: "E" 140
Soru Açıklaması
16.
Sosyal ağ sitelerinin başlıca kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Sosyalleşme
Soru Açıklaması
17.
Facebook ortamında etiketleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Kullanıcının fotoğraf ya da gönderide kendisini ya da arkadaşlarını işaretlemesidir.
Soru Açıklaması
18.
Toplumsal değişimin nedeninin teknolojik değişimler olduğu görüşünü içeren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Teknolojik belirlenimcilik
Soru Açıklaması
19.
LinkedIn sosyal ağının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Profesyonellerin birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayarak daha verimli ve başarılı olmaları
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda teknolojinin sunduğu araçların sağladığı avantajlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Coğrafi mesafelerin uzaması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.