logo
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi piramidinin en alt basamağında yer alır?
Doğru Cevap: "D" Veri
Soru Açıklaması
2.
Enformasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Verinin ilişkili bağlantılar sonucunda anlam kazanmış halidir.
Soru Açıklaması
3.
Bilgi toplumunda zenginliğin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Bilgi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi son kullanıcılar tarafından masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda kullanılan işletim sistemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Android
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumu öncesi zenginlik kaynaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sembol
Soru Açıklaması
6.
Belgelerin internet üzerinde oluşturulması, düzenlenmesi, saklanması ve aynı anda birden fazla kullanıcı tarafından düzenlenebilmesini sağlayan gelişim aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Bulut hizmetleri
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki sözcük işlemcilerden hangisinin tam işlevli sürümü ücretlidir?
Doğru Cevap: "D" Microsoft Office Word
Soru Açıklaması
8.
Sözcük işlemcilerde belgenin PDF ya da HTML gibi farklı bir formatta kaydedilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Dışarı aktarma
Soru Açıklaması
9.
Microsoft Word uygulamasında belgelere eklenebilir ögelerin sayfa içinde metinle birlikte akışları aşağıdakilerden hangisinin yardımıyla düzenlenir?
Doğru Cevap: "C" Metni kaydır
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word uygulamasında GÖZDEN GEÇİR şeridindeki Yazım Denetleme ve Dil araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Zıt Anlamlılar
Soru Açıklaması
logo
Temel Bilgi Teknolojileri 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
PowerPoint programında slaytlarda zamanlama ayarı yapılabilen sekme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Geçişler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi sunum araçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Excel
Soru Açıklaması
13.
Prezi sunum programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Colors & Fonts
Soru Açıklaması
14.
Prezi’de sunuya bilgisayardan fotoğraf, pdf dosyası ya da video eklemek için kullanılan menü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Insert
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi PowerPoint açılış sayfasında yer alan temel bölümlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Biçim
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi hesap tablosunda bir hücreyi adreslemek için kullanılan ifadedir?
Doğru Cevap: "A" C100
Soru Açıklaması
17.
Ekrandaki tablo üzerinde etkin olan hücreyi göstermek amacıyla farklı renkte işaret edilen hücreye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Hücre kürsörü
Soru Açıklaması
18.
F2 tuşu hesap tablolarında hangi amaç için kullanılır?
Doğru Cevap: "B" Veri içeren hücreleri düzenlemek
Soru Açıklaması
19.
Hesap tablolarında işlem yapılacak hücreye doğrudan ulaşmak için kullanılacak kısayol tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" F5
Soru Açıklaması
20.
Hesap tablosunda hücre içine girilecek verinin değerine göre daha önceden belirlenmiş biçimlerin otomatik olarak uygulanmasını sağlayan biçimlendirme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Koşullu biçimlendirme
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.