logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aynı ülkede yaşayan ve belirli bir bölge ya da hükümet üzerinde kontrol sağlamayı amaçlayan örgütlü gruplar arasındaki savaşlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İç savaş
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi 1980’lerde Stratejik Çalışmalar disiplini eleştirilerinden doğan güvenlik yaklaşımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yıldız Savaşları Okulu
Soru Açıklaması
3.
Nükleer dönemde stratejik düşünce ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Strateji savaş meydanında orduların manevralarından oluşmaktadır.
Soru Açıklaması
4.
Alexander L. George'a göre, düşmanın belirli bir davranış biçimini seçmesinin maliyetinin faydasından çok olacağına ikna edilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Caydırıcılık
Soru Açıklaması
5.
Neorealizmde güvenlik tehdidi aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?
Doğru Cevap: "E" Uluslararası sistemin anarşik yapısı ve self-help düzeninden
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Buzan/Hansen'ın güvenlik çalışmaları sınflandırmasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Neo-yapısal Çalışmalar
Soru Açıklaması
7.
Feminist Güvenlik Çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Güvenliğin ana öznesi kadındır ve sistemdeki hegemonyacı erkeksilik militarist güvenlik politikalarına neden olmaktadır.
Soru Açıklaması
8.
İki-kutuplu düzen ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Güvenlik ikilemlerinin savaşla sonlanma olasılığı daha yüksektir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın güvenlik okullarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Saldırgan realizm
Soru Açıklaması
10.
Eleştirel Güvenlik Çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Güvenliğin ana öznesi devlettir.
Soru Açıklaması
logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
“Bir devletin güvenliğindeki artışın diğerinin güvenliğini azaltması” önermesini karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Güvenlik ikilemi
Soru Açıklaması
12.
Güç dengesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bir devletin güç artırması diğeri için güvenlik tehdidi değildir.
Soru Açıklaması
13.
Türkiye’de strateji politikaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Strateji askeri terimlerle tanımlanan bir kavramdır.
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi SSCB başkanlarının doktrinleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Carter Doktrini
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi Avrupa’nın derinleşme adımlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Truman Doktrini
Soru Açıklaması
16.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre ulusal güvenlik politikasının tespit ve uygulanması görevi aşağıdakilerden hangisine verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Bakanlar Kurulu'na
Soru Açıklaması
17.
Türkiye’nin ulusal güvenliğine ilişkin en temel belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi
Soru Açıklaması
18.
1823’te James Monroe tarafından ilan edilen ABD politikasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yalnızcılık
Soru Açıklaması
19.
Süper güç kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Soğuk Savaş Dönemi'nin tek süper gücü ABD'dir.
Soru Açıklaması
20.
Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangisine yapılan Barışı Destekleme Harekatı'na katkıda bulunmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Endonezya
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.