logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi Kenneth Waltz’a göre, devletlerin büyük güç niteliğine sahip olabilmesi için gereken unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kültür
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki alternatif yaklaşımlardan hangisi demokratik düzenler arasında savaş olmayacağını ve bu suretle güvenliğin Stratejik Çalışmaların öngördüğünden farklı yöntemlerle sağlanabileceğini savunur?
Doğru Cevap: "C" Demokratik Barış Teorisi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi nükleer silahların ortaya çıkışının mantıksal sonucudur?
Doğru Cevap: "E" Caydırıcılık stratejisi ön plana çıkmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Stratejik Çalışmalar üzerinde etkili olan Uluslararası İlişkiler Teorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Realizm
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi klasik dönem stratejistlerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Sun-Tzu
Soru Açıklaması
6.
Yumuşama (Detente) kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" ABD ve SSCB arasında savaş tehlikesinin azaldığı dönemdir.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi altın çağda stratejik çalışmalara yöneltilen eleştirilerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Stratejistler, hükümetlerin isteği üzerine ve ücret karşılığı danışmanlık yaparak üretmekte ve onların politikalarını meşrulaştıracak analizler yapmaktadırlar.
Soru Açıklaması
8.
Nükleer dönemdeki stratejik düşüncenin önceki dönemlerden farkı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Strateji geliştirmenin disiplinlerarası bir çalışma alanı haline gelmesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel güvenlik anlayışında kabul edilen güvenlik tehditlerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Savaş
Soru Açıklaması
10.
Güvenlik çalışmaları alanında, dünyadaki göçmen nüfusun büyük çoğunluğunun kadınlar ile çocuklardan oluştuğunu ve tecavüzün önemli bir savaş aracı olduğunu savunan görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Feminist Güvenlik Çalışmaları
Soru Açıklaması
logo
Strateji Ve Güvenlik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Cenevre Sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Savaşta zarar görenlere uygulanacak hukuku düzenler.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi iki kişinin olduğu sıfır toplamlı oyuna bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" Rus ruleti
Soru Açıklaması
13.
Clausewitz'e göre, siyasal birimlerin farklı hedeflere ulaşmak için birbirlerine karşı uyguladıkları düzenli şiddete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Savaş
Soru Açıklaması
14.
1950’lerdeki iki kutuplu dünyada hakim olan strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kitlesel karşılık stratejisi
Soru Açıklaması
15.
Thomas Schelling, düşmanı belirli davranışlardan alıkoymayı değil de; belirli davranışları göstermeye ikna etmeye ne ad verir?
Doğru Cevap: "D" Zorlayıcı ikna
Soru Açıklaması
16.
“Çift etki” kavramı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Savaşta sivillere zarar vermek istenmediği halde kaza ile bir zararın oluşmasıdır.
Soru Açıklaması
17.
İngiltere’nin 1930'ların sonlarında Başbakan Chamberlain aracılığı ile izlediği strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yatıştırma Stratejisi
Soru Açıklaması
18.
Uluslararası sistemin büyük güçlerinden A devletinin, bir kriz sürecinin eşiğinde olan orta büyüklükteki B devletine herhangi bir saldırıya uğraması durumunda yardım edeceğini bir anlaşmayla taahhüt etmesini en iyi şekilde açıklayan caydırıcılık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Genişletilmiş dolaysız caydırıcılık
Soru Açıklaması
19.
Topyekûn savaşlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Belirli bir savaş alanı içinde gerçekleşir.
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi n-kişi değişken toplamlı oyunlara bir örnektir?
Doğru Cevap: "B" ABD - SSCB - Çin silahlanma yarışı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.