logo
Strateji Ve Güvenlik
3 Ders Sınav Soruları
1.
Clausewitz’e göre aşağıdakilerden hangisi stratejinin unsurları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Dinsel ve dilsel unsurlar
Soru Açıklaması
2.
Yıldız Savaşları projesini ortaya atan ABD Başkanı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Ronald Reagan
Soru Açıklaması
3.
Devletler ve devlet dışı global aktörler arasındaki etkileşimle ilgili analiz düzeyine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sistem Analiz Düzeyi
Soru Açıklaması
4.
1950’lerdeki iki kutuplu dünyada hakim olan strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kitlesel karşılık stratejisi
Soru Açıklaması
5.
Günümüz Modern devletinin temelleri hangi dönemde atılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 15. yüzyılda
Soru Açıklaması
6.
Eleştirel Güvenlik Çalışmaları aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinden etkilenmiştir?
Doğru Cevap: "A" Frankfurt Okulu
Soru Açıklaması
7.
Realist Güvenlik Çalışmalarında uluslararası politikanın temel aktörü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Devlet
Soru Açıklaması
8.
Birinci ve İkinci Dünya Savaşları arasındaki dönem, kutupluluk teorisi açısından aşağıdakilerden hangisine uygundur?
Doğru Cevap: "E" Çok kutupluluk
Soru Açıklaması
9.
İnsan güvenliği yaklaşımı ilk defa aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" BM Kalkınma Programı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Barry Buzan tarafından oluşturulan güvenlik sektörlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Siber güvenlik
Soru Açıklaması
logo
Strateji Ve Güvenlik
3 Ders Sınav Soruları
11.
Post-kolonyal Güvenlik Çalışmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Avrupa merkezli bir yaklaşımdır.
Soru Açıklaması
12.
“Bir devletin güvenliğindeki artışın diğerinin güvenliğini azaltması” önermesini karşılayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Güvenlik ikilemi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi Soğuk Savaş döneminde ABD'nin çevreleme politikası kapsamında kurulan yapılanmalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Varşova Paktı
Soru Açıklaması
14.
1823’te James Monroe tarafından ilan edilen ABD politikasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Yalnızcılık
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası ile Cumhurbaşkanı'na ulusal güvenlik konularında verilen görev ve yetkilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" MGK’yı feshetmek
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin güvenlik kültüründe Osmanlı İmparatorluğu’nun etkisini ortaya koyan öğelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çevresel sorunların güvenlik sorunu olarak kabul edilmesi geleneği
Soru Açıklaması
17.
Türkiye aşağıdaki ülkelerden hangisine yapılan Barışı Destekleme Harekatı'na katkıda bulunmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Polonya
Soru Açıklaması
18.
“Tek Ülkede Sosyalizm” yaklaşımı aşağıdaki SSCB liderlerinden hangisinin döneminde izlenmiştir?
Doğru Cevap: "E" Josef Stalin
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi AT üyesi ülkelerin izlediği derinleşme politikasının uygulamalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Schuman Planı
Soru Açıklaması
20.
Türkiye’nin ulusal güvenliğine dair en temel belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.