logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Batı Avrupa’da 768-814 yılları arası yürüttüğü başarılı siyaset dolayısıyla “Avrupa’nın Babası” unvanını alan Frank kralı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Charlemagne
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi 1774’teki Küçük Kaynarca Antlaşması’nın hükümleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Rusya'nın Osmanlı Devleti'ne 200 bin kuruş savaş tazminatı vermesi
Soru Açıklaması
3.
Yüzyıl Savaşları’ndan sonra Fransa’da yerel dükleri etkisizleştiren, yeni yollarla kentleri birbirine bağlayan ve ticaret panayırları düzenleyip ülkenin gelişimini sağlayarak güçlü bir ulusal monarşi kurmaya çalışan hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" XI. Louis
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Fransa ile Avusturya arasında imzalanan 17 Ekim 1797 tarihli Campo Formio Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Avusturya’nın Kuzey İtalya ve Almanya’nın Ren bölgesinde denetim sahibi olması
Soru Açıklaması
5.
İngilizlerce kurulup, Hindistan’ın birçok bölgesinde sadece ekonomik olarak değil, aynı zamanda siyasi ve askeri olarak da egemenlik kuran şirket aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Doğu Hindistan Kumpanyası
Soru Açıklaması
6.
1898 yılında harekete geçen “Haklı Yumrukların Uyumu” (Avrupalıların verdiği isimle “Boksör” örgütü) aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "B" Çin
Soru Açıklaması
7.
1904'te Sömürge Antlaşması'nı (“Entente Cordiale” - Samimi Antlaşma) imzalayan devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Fransa ve İngiltere
Soru Açıklaması
8.
Almanya’da “devlet” fikrinin gelişmesinde önemli rol oynayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hegel
Soru Açıklaması
9.
Sanayi Devrimi’ne asıl anlamını veren buharlı makinalarda kondansatörü icat ederek verimi artıran bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" James Watt
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi 1830 İhtilâllerinin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İngiltere'de Parlamento'nun Kral I. Charles'ı yargılayarak idama mahkûm etmesi
Soru Açıklaması
logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi 1872 yılında kurulan I. Üç İmparator Ligi’nin önemli maddelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Tarafların istedikleri devletle ittifak yapabilmesi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Alman Birliği’nin kurulmasının sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" 1871’den sonra Avrupa’da sınırlı ve kısa süreli savaşların sıkça görülmesi
Soru Açıklaması
13.
Almanya ile Sovyetler Birliği arasında imzalanan ve iki ülkenin yakınlaşmasını sağlayan 1922 yılındaki antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rapallo Antlaşması
Soru Açıklaması
14.
Avusturya- Macaristan’ın 1908 yılında ilhak ettiğini açıkladığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Bosna-Hersek
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı İmparatorluğu'nun, “boykot” hareketini ilk kez politik bir silah olarak uyguladığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Avusturya-Macaristan
Soru Açıklaması
16.
Balfour Deklarasyonu’nun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Filistin’de Yahudilere bir yurt sağlanması
Soru Açıklaması
17.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Almanya’nın ödemekle yükümlü tutulduğu tamirat borçlarını ödemeyi aksatması üzerine, Fransa “üretken garantiler” olarak aşağıdakilerden hangisinin kendisine devredilmesini istemiştir?
Doğru Cevap: "A" Ruhr Madenleri
Soru Açıklaması
18.
İngiltere ve Fransa’nın Ortadoğu topraklarını paylaşmak üzere 16 Mayıs 1916’da yapmış oldukları antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Sykes-Picot Antlaşması
Soru Açıklaması
19.
Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri’nin Avusturya ile imzaladığı barış antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Saint Gemain Barış Antlaşması
Soru Açıklaması
20.
Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında bir Milletler Cemiyeti’nin kurulması fikrini ısrarla savunan siyaset adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Woodrow Wilson
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.