logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
"Hükümdar" (Prens) adlı kitabında dile getirdiği görüşleriyle Rönesans Dönemi’nde siyaset bilimine önemli katkılar sağlayan kişi kimdir?
Doğru Cevap: "B" Nicollo Machiavelli
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi coğrafi keşiflerin sonuçları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Reform hareketlerinin son bulması
Soru Açıklaması
3.
Feodalizmin Batı Avrupa’da temel yönetim biçimi olarak yaygınlaşmaya başladığı dönemde Avrupa nüfusunun hızla artmasındaki en önemli neden aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Tarımsal üretimin gelişmesi
Soru Açıklaması
4.
Kristof Kolomb’un ulaştığı toprakların yeni bir kıta olduğunu ilk kez 1504'te yazdığı "Yeni Dünya" (Mundus Novus) adlı kitabında dile getiren İtalyan denizci aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Amerigo Vespucci
Soru Açıklaması
5.
Frankların tümünün 687 yılında tek bir yönetim altında birleşmesi aşağıdaki Merovenj hükümdarlardan hangisinin zamanında gerçekleşmiştir?
Doğru Cevap: "C" Heristalli Pepin
Soru Açıklaması
6.
Egemen devletlerin eşitliği ilkesinin uluslararası alanda ilk kez benimsendiği düzenleme aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Westphalia Barışı
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Fransa’da XII. Louis döneminde gerçekleştirilen uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Resmi dil olarak kullanılan Lâtinceyi yasaklayarak, Fransızcayı Fransa Krallığı'nın millî dili haline getirmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Rusya’da IV. İvan döneminde gerçekleştirilen uygulamalardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ülkede federal yönetimin hâkim kılınması
Soru Açıklaması
9.
Fransa kralı I. François’nın V. Charles’a esir düştüğü savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Pavia Savaşı
Soru Açıklaması
10.
XIII. yüzyılda Huzur Yargıçları Kurumu aşağıdaki ülkelerden hangisinde ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "E" İngiltere
Soru Açıklaması
logo
Siyasi Tarih 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Ruslar, İsveç’le süren Büyük Kuzey Savaşı’nı 1720’deki hangi antlaşmayla sona erdirmiştir?
Doğru Cevap: "B" Nystad Antlaşması
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi 1713 tarihli Utrecht Antlaşması'nın sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Cebel-i Tarık ve Minorka Adası'nın İspanya'ya verilmesi
Soru Açıklaması
13.
İngiltere’nin son Katolik Kralı olan II. James’in tahttan indirilmesi İngiliz tarihinde aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Şanlı Devrim
Soru Açıklaması
14.
ABD’yi resmen tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Fransa
Soru Açıklaması
15.
Avusturya Veraset Savaşları’na 1748 yılında imzalanan hangi antlaşmayla son verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Aix-la-Chapelle Antlaşması
Soru Açıklaması
16.
Fransa’da, "1792’den Direktuvar yönetiminin kurulacağı 1795 yılına kadar geçen dönem" aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?
Doğru Cevap: "B" Ulusal Konvansiyon Dönemi
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi Viyana Kongresi’nde alınan kararlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Avusturya Başbakanı Metternich’in görevden alınması
Soru Açıklaması
18.
Napoleon’un oluşturmaya çalıştığı uluslararası sisteme karşı ilk büyük milli uyanış nerede ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "E" Almanya
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılın ortaları ile ikinci yarısında ortaya koydukları çalışmalarıyla, Aydınlanma Çağı’nın Fransa’da yerleşmesini sağlayan kişilerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ksenophon
Soru Açıklaması
20.
Napoleon’un, 18 Haziran 1815’de Müttefiklerle yaptığı ve siyasi kariyerinin de sona ermesine neden olan savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Waterloo Savaşı
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.