logo
Siyasi Tarih 1
3 Ders Sınav Soruları
1.
1215'te İngiltere Kralı John'un imzalayarak bazı yetkilerinden vazgeçtiği belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Magna Carta Libertatum
Soru Açıklaması
2.
Napoleon’un oluşturmaya çalıştığı uluslararası sisteme karşı ilk büyük milli uyanış nerede ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "C" Almanya
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi I. Petro’nun Rusya’da yaptığı reformlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Rus aristokrasisini oluşturan büyük toprak sahibi boyarların yönetimdeki etkilerini artırmıştır.
Soru Açıklaması
4.
Büyük Avrupa Savaşı da denilen ve Avrupa’daki din savaşlarının son halkasını oluşturan savaş / savaşlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Otuz Yıl Savaşları
Soru Açıklaması
5.
Almanya’da “devlet” fikrinin gelişmesinde önemli rol oynayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Hegel
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi ABD’de 1861-1865 yılları arasında süren iç savaşın sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Crepy Antlaşması'nın imzalanması
Soru Açıklaması
7.
1848 İhtilalleri’nden kendilerini uzak tutabilen devletler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Rusya ve İngiltere
Soru Açıklaması
8.
1898 yılında harekete geçen “Haklı Yumrukların Uyumu” (Avrupalıların verdiği isimle “Boksör” örgütü) aşağıdaki ülkelerden hangisinde kurulmuştur?
Doğru Cevap: "E" Çin
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi 1872 yılında kurulan I. Üç İmparator Ligi’nin önemli maddelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tarafların istedikleri devletle ittifak yapabilmesi
Soru Açıklaması
10.
Birinci Dünya Savaşı’ndan önce Fransa ve Almanya arasında çekişme konusu olan en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Alsace-Lorraine Bölgesi
Soru Açıklaması
logo
Siyasi Tarih 1
3 Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Sanayi Devrimi ile ilgili değildir?
Doğru Cevap: "A" Otrar Hadisesi
Soru Açıklaması
12.
Avrupa’daki çok uluslu imparatorlukların ve ulusal devletlerin ulus-devletlere dönüşümünü sağlayan temel ideoloji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Milliyetçilik
Soru Açıklaması
13.
İrredentizm nedir?
Doğru Cevap: "A" Bir devletin, kendi sınırına yakın yaşayan soydaşlarının oturduğu bölgeleri ilhak etme politikasıdır.
Soru Açıklaması
14.
İngiltere, Fransa ve Rusya arasında, Nisan 1915 tarihinde yapılan ve İtalya’nın savaşa girmesi koşuluna bağlı olarak bu ülkeye Akdeniz bölgesinde adil bir pay verilmesinin uygun olacağının belirtildiği gizli anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Londra Antlaşması
Soru Açıklaması
15.
8 Ekim 1912’de başlayan Birinci Balkan Savaşı devam ederken hangi Balkan devleti bağımsızlığını ilan etmiştir?
Doğru Cevap: "D" Arnavutluk
Soru Açıklaması
16.
1922 yılında Almanya ile Sovyet Rusya arasında diplomatik ilişki kurulmasını sağlayan antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Rapallo Antlaşması
Soru Açıklaması
17.
Briand-Kellogg Paktı’nın en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Devletlerin uluslararası ilişkilerdeki anlaşmazlıkları barışçı yollardan çözeceklerinin kabul edilmesi
Soru Açıklaması
18.
Osmanlı İmparatorluğu'nun, “boykot” hareketini ilk kez politik bir silah olarak uyguladığı devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Avusturya-Macaristan
Soru Açıklaması
19.
İtilaf Devletleri’nin toprak elde etme istekleriyle ABD Başkanı Wilson’un “toprak katmama” ilkesi arasında orta bir yol bulmak amacıyla Güney Afrikalı devlet adamı General Smuts tarafından ortaya atılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Manda
Soru Açıklaması
20.
ABD Başkanı Wilson’un Paris Barış Konferansı’nda en büyük amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Milletler Cemiyeti’nin kurulması
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.