logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
3 Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi borsaların temel işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" İçeriden öğrenenlerin ticaretini yapmak
Soru Açıklaması
2.
Ödemenin ve teslimatın gelecekteki bir tarihte yapıldığı, fiyatın ise bugünden belirlendiği piyasalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Vadeli piyasa
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki yaklaşımların hangisinde tek bir mega düzenleyici kurum hem mali hem de iş yapısı açısından düzenleme ve gözetimden sorumlu olmaktadır?
Doğru Cevap: "C" Bütünleşik yaklaşım
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki tahvil türlerinden hangisinde vade boyunca hiçbir faiz ödemesi yapılmaz?
Doğru Cevap: "A" Sıfır kuponlu tahviller
Soru Açıklaması
5.
İhraç edilen varlığa dayalı menkul kıymetler karşılığında toplanan paralarla, varlığa dayalı menkul kıymet sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre oluşturulan mal varlığına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Varlık finansmanı fonları
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi kamuyu bilgilendirme konusunda sorumlu olan taraflardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kurumsal yatırımcılar
Soru Açıklaması
7.
Fiyatların artacağı ve değişeceği beklentilerine dayanarak, kâr elde etmek amacıyla alım veya satım yapan kişi veya kurumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Spekülatör
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi insanları yanıltarak bir menkul kıymeti almaya veya satmaya yönlendirerek fiyatını yapay bir seviyede belirlemeye yönelik davranışları ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Manipülasyon
Soru Açıklaması
9.
İhraççıların borç niteliğindeki menkul kıymetlerinin anapara ve faizini zamanında geri ödeme yeterliliklerini göstermek amacıyla bağımsız kuruluşlar tarafından yapılan değerlendirmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Derecelendirme
Soru Açıklaması
10.
Opsiyonu satan tarafın, alan taraftan tahsil ettiği tutara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Opsiyon primi
Soru Açıklaması
logo
Sermaye Piyasaları Ve Finansal Kurumlar
3 Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi finansal varlıkların temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Sabitlik
Soru Açıklaması
12.
Japonya 'da yabancı menkul kıymetlerin işlem gördüğü piyasaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Samurai piyasası
Soru Açıklaması
13.
New York Borsası'nda menkul kıymet ihraç eden yabancı şirketler hangi ülkenin yasalarına uymak zorundadır?
Doğru Cevap: "B" ABD
Soru Açıklaması
14.
Türkiye’de bankacılık sisteminde kullandırılan kredi, şube sayısı ve aktif büyüklüğü gibi kriterler göz önüne alındığında en büyük paya aşağıdaki finansal kurumlardan hangisi sahiptir?
Doğru Cevap: "D" Ticari banka
Soru Açıklaması
15.
Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk banka hangi yılda kurulmuştur?
Doğru Cevap: "A" 1847
Soru Açıklaması
16.
Türkiye'de bankacılığın tarihsel gelişimi göz önüne alındığında, 2002-2008 arası döneme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Yapılandırma sonrası dönem
Soru Açıklaması
17.
BRIC grubuna dahil olmayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Türkiye
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonlarına göre bankalardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Evrensel bankalar
Soru Açıklaması
19.
1980’ler sonrası dünya piyasalarının artan oranda küreselleşmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Entegrasyona önem verilmesi
Soru Açıklaması
20.
Tüccarların altınlarını teslim ettikleri tüccarlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Goldsmith
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.