logo
Psikoloji
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi psikoloji biliminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Bilgilerin eleştiriye kapalı olması
Soru Açıklaması
2.
Eskişehir’de üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmayı Türkiye’deki diğer üniversite öğrencilerine de genelleyebilmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Dış geçerlilik
Soru Açıklaması
3.
Davranışçı akım içerisinde şartlanmanın öğrenme üzerindeki etkisini araştıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Skinner
Soru Açıklaması
4.
Çevrenin insan davranışları üzerindeki etkisine odaklanarak, ölçülebilen birey davranışları ile ilgilenen psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Davranışsal
Soru Açıklaması
5.
Duygu durumlarını düzenleyen, iştah ve uykusuzluk gibi güdüleri tetikleyen nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Serotonin
Soru Açıklaması
6.
Ormanda yürüyüş yaparken burnumuza gelen kokunun duman kokusu olduğunu kavramamız aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Algılama
Soru Açıklaması
7.
Omurilikle bağlantılı olan çevresel sinirlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Spinal sinir
Soru Açıklaması
8.
Bireyin karar verme sürecinde kendi çıkarlarını maksimize edecek en akılcıl kararı alacaklarını savunan karar alma yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Normatif
Soru Açıklaması
9.
Parça başı ücret sistemini geliştiren bilimsel yönetim akımının öncüsü kimdir?
Doğru Cevap: "E" Taylor
Soru Açıklaması
10.
Annenin çocuğunun olumlu davranışlarının sebebini kendisiyle ilişkilendirerek, olumsuz davranışlarının sebebini ise “Kime çekmiş, bilmiyorum!” diyerek açıklamaya çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "B" Kendine yontan atıf hatası
Soru Açıklaması
logo
Psikoloji
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
İşyerinde beşeri sermayenin yükselmesine ve yeni bilgilerin öğrenilmesine doğrudan yardımcı olan insan kaynakları faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eğitim programı
Soru Açıklaması
12.
Eski hükümlülerin bir şirkette çalışmaya başladıklarında çalışma huzurunu bozacaklarına inanmak aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "D" Önyargı
Soru Açıklaması
13.
"Emeğe saygı ve dayanışma bilincinin kazandırılması, ortak değer yaratılması" durumu sendikanın hangi fonksiyonunu ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Sosyal
Soru Açıklaması
14.
Bir şirketin yöneticilerinin sendikaya üye olan çalışanlarının hepsinin birbirine benzer özellikler taşıdığına inanması aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Dış grup homojenliği yanılgısı
Soru Açıklaması
15.
Bireylerin davranışlarının içinde bulundukları sosyal çevreden ne kadar kabul görüp görmeyeceğiyle ilgili düşünülmüş eylem kuramı bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Öznel norm
Soru Açıklaması
16.
Sadece markasına sempati duyduğu için bireyin o marka telefon satın almak istemesi aşağıdaki tutum bileşenlerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Duygusal
Soru Açıklaması
17.
Çalışanlara ilham vererek, yüksek hedefler belirleyerek ve onları zihinsel olarak destekleyerek vizyonunu gerçekleştirmeye çalışan lider türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dönüştürücü
Soru Açıklaması
18.
Bir ürüne talebi arttırmak için indirimler yapılması, hediye kuponlar verilmesi pazarlama iletişimi bileşenlerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Satış promosyonu
Soru Açıklaması
19.
Schwartz’ın değerler düzenine göre geleneksellik, güvenlik ve uyum değerlerinden oluşan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Korumacı
Soru Açıklaması
20.
İşlerin nasıl ve hangi kurallar içerisinde yapıldığının tanımlandığı, üst pozisyonlara çıkıldıkça güç ve karar verme sorumluluğunun kazanıldığı hiyerarşik örgüt kültürü tipi Trompenaars’a göre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eyfel kulesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.