logo
Psikoloji
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Eskişehir’de üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırmayı Türkiye’deki diğer üniversite öğrencilerine de genelleyebilmek için aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılır?
Doğru Cevap: "C" Dış geçerlilik
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel yöntemin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sezgisellik
Soru Açıklaması
3.
İnsanı bir hayvan olarak ele alan ve insan davranışlarını açıklarken genetik ve çevre faktörlerinin etkisini araştıran psikoloji yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Biyolojik
Soru Açıklaması
4.
Kitap okuma ve düzenli beslenme gibi birbirleriyle ilişkisi olmayan iki değişken arasında nedensellik ilişkisi olduğunu düşünerek araştırma yapmak, aşağıdaki kavramlardan hangisini ihlal eder?
Doğru Cevap: "B" İç geçerlilik
Soru Açıklaması
5.
Davranışçı akım içerisinde şartlanmanın öğrenme üzerindeki etkisini araştıran bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Skinner
Soru Açıklaması
6.
3-5 yaş arasındaki çocukların zihinsel gelişimiyle ilgilenen psikolojinin alt dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Gelişimsel psikoloji
Soru Açıklaması
7.
Bireylerin iş tatminlerini ölçen işlemsel tanım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Her sabah uyandığımda işe koşarak gidiyorum.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi sözdebilimin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" Bilimsel araştırmalar ve ilkelerden uzak olması
Soru Açıklaması
9.
Takım çalışmasının yaratıcılık kapasitesi üzerindeki etkisinin araştırıldığı bir çalışmada bağımlı değişken aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yaratıcılık kapasitesi
Soru Açıklaması
10.
Bilimin meydana gelen olay ve olguları tarif etme amacı aşağıdaki kavramlardan hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Betimleme
Soru Açıklaması
logo
Psikoloji
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
İskelet kaslarına sinyal taşıyan sinirlere ne ad verilir? ( BU SORU İPTAL EDİLMİŞTİR.)
Doğru Cevap: ""
Soru Açıklaması
12.
Algoritmaların zihinde olmaması durumunda, karar verirken bilişsel kestirmeler sağlaması amacıyla kullanılan zihinsel kısa yollara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Höristik
Soru Açıklaması
13.
Duysal ve motor sinyalleri ileten sinirler için geçiş yolu oluşturan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Omurilik
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi bilişsel psikolojinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İnsan beyninin sınırsız bir kapasiteye sahip olması
Soru Açıklaması
15.
Duygu durumlarını düzenleyen, iştah ve uykusuzluk gibi güdüleri tetikleyen nörotransmitter aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Serotonin
Soru Açıklaması
16.
Yöneticinin işyerindeki sorunları yirmi sene önceki yöntemlerle çözmeye çalışması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "E" Zihinsel set
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi aynı masada yemek yiyen insanların arkadaş grubu olduğunu düşünmemize neden olan algısal organizasyon ilkelerindendir?
Doğru Cevap: "C" Ortak alan
Soru Açıklaması
18.
Sinir hücre arasında iletiyi sağlayan özelleşmiş bağlantı bölgelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Sinaps
Soru Açıklaması
19.
Beyin omurilik sıvısının yapımından sorumlu hücre tipi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Epandim
Soru Açıklaması
20.
Gökyüzünde parlak ve belirgin olmayan objelerin daha uzakta algılanmasını sağlayan derinlik algısı ipucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Atmosferik perspektif
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.