logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi finansal piyasalarda ters seçim sorununun ortadan kaldırılmasına ilişkin çözüm önerileri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Yeni finansal menkul kıymetlerin oluşturulması
Soru Açıklaması
2.
Finansal sistemde fon transferinin finansal kurumlar araçılığı ile gerçekleştiği finansal kanal aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dolaylı finansman
Soru Açıklaması
3.
Zorunlu rezerv oranı %15 ise basit mevduat çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Doğru Cevap: "B" 6,67
Soru Açıklaması
4.
Üzerindeki değeri 100 TL olan bir yıl vadeli bir iskontolu tahvil bugün 60 TL satın alınmıştır. Bu tahvil vadesi dolmadan 50 TL'sına satılırsa getiri oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "A" -16,66
Soru Açıklaması
5.
Dolaşımdaki para miktarı ile bankaların rezervlerinin toplamından oluşan değişkene ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Parasal taban
Soru Açıklaması
6.
Bir ekonomide üretim açığı varken nominal faizlerin sıfırın altına düşmesi durumunu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Likidite tuzağı
Soru Açıklaması
7.
Piyasa faiz oranlarının ve sonrasında bankaların kredi ve mevduat faiz oranlarının politika faiz oranlarındaki değişime tepki verme hızı ve derecesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Faiz oranı geçişkenliği
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi bankanın yükümlülüklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Krediler
Soru Açıklaması
9.
Basitleştirilmiş haliyle bir merkez bankası bilançosu göz önüne alındığında yükümlülük kalemleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "C" Dolaşımdaki para ve Rezervler
Soru Açıklaması
10.
Merkez Bankasının ekonomik bağımsızlığı kavramının tanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "B" Merkez bankasının kamu kesimine kredi açmasının yasak olmasıdır.
Soru Açıklaması
logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Bir ekonomide fiyatlar genel düzeyinin belirli bir zaman aralığında sürekli düşüş göstermesi durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Deflasyon
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi parasal kontrol rejiminin temel amaçları arasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Enflasyon bekleyişlerini şekillendirmek
Soru Açıklaması
13.
Merkez Bankasının parasal tabanı sabit tuttuğu bir ortamda, zorunlu rezerv oranlarında meydana gelen bir artışın etkisi aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B" Para çarpanının değeri düşer, para arz azalır.
Soru Açıklaması
14.
Mevduat kabul eden bir finansal kurumun varlıklarının borçlarına göre çok uzun vadeli olduğu düşünüldüğünde faizlerin artması durumunda, finansal kurumla ilgili aşağıdaki durumlardan hangisi gerçekleşir?
Doğru Cevap: "E" Likidite sıkıntısı artar.
Soru Açıklaması
15.
Bir ekonomide üretim düzeyi potansiyelin oldukça altında ise para politikasının aradaki farkı azaltması için aşağıdaki politika davranışlarından hangisi uygundur?
Doğru Cevap: "D" Makro ekonomik ve finansal istikrarı gözetmesi
Soru Açıklaması
16.
Fiyatlar genel düzeyindeki artışa bağlı olarak paranın satın alma gücünde ortaya çıkan düşüşün ekonomik birimler tarafından anlaşılamamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Para yanılgısı
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi enflasyon hedeflemesinin ön koşullarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sabit döviz kuru rejimi olması
Soru Açıklaması
18.
Klasik enflasyon hedeflemesinin temel para politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Politika faizi
Soru Açıklaması
19.
Finansal sistemin likiditesini geçici olarak azaltan para politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Ters repo işlemi yapmak
Soru Açıklaması
20.
Merkez bankası tarafından gerçekleştirilen bir döviz satışı ihalesinin finansal piyasaların likidite düzeyine etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Parasal taban azalır.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.