logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi doğrudan tahvil talebini etkileyen unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Para piyasası koşulları
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki görevlerden hangisi merkez bankasının aktif politikaları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Hazinenin likidite ihtiyacını karşılamak
Soru Açıklaması
3.
Riski artan bir tahvil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" Faizi düşer.
Soru Açıklaması
4.
Devletin para basarak satın aldığı mal ve hizmet miktarını tanımlayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Senyoraj
Soru Açıklaması
5.
Devlet tarafından yasal ödeme aracı olarak basılan ve üzerinde nominal olarak ifade ettiği satın alma gücünün belirtildiği para aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İtibari para
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi en geniş para tanımını verir?
Doğru Cevap: "A" M3
Soru Açıklaması
7.
Bir yıl vadeli iskontolu tahvilin üzerindeki değer 100 Türk Lirası ve bu tahvil 80 Türk Lirasına satın aldığında tahvilin vadeye kadar verimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 25
Soru Açıklaması
8.
Bütçe açığının artması devletin tahvil arzını nasıl etkiler?
Doğru Cevap: "B" Artırır.
Soru Açıklaması
9.
Tahvilin fiyatı ve vadeye kadar verimi arasındaki ilişki ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Tahvil fiyatı ne kadar yüksekse verimi o kadar düşük olur.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi M1 para tanımı içerisinde yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Repo
Soru Açıklaması
logo
Para Ve Banka
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Döviz, altın cinsinden sahip olunan varlıkların aynı cinsten borçları karşılayamaması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Açık pozisyon
Soru Açıklaması
12.
Bir banka kârının faiz değişikliği sonucunda ne kadar değişeceğini hesaplama yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Açık analizi
Soru Açıklaması
13.
Finansal piyasalarda, finansal krizlerin bulaşma olasılığını artıran sürü davranışını tetikleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Eksik bilgi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki finansal kalemlerden hangisi bir banka bilançosunun pasifinde yer alır?
Doğru Cevap: "E" Mevduat
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi finansal krizlerin ekonomik aktiviteyi etkileme kanallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Menkul kıymet fiyatlarının yükselmesi
Soru Açıklaması
16.
Bankaların döviz pozisyonları nedeniyle kur değişimi sonucu karşı karşıya kaldıkları riske ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kur riski
Soru Açıklaması
17.
Finansal piyasalarda borç alanın borcu aldıktan sonra borç verenin onaylamayacağı türden faaliyetlerde bulunma olasılığına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Ahlaki tehlike
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi finansal düzenlemelerin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Finansal kurumlarda teknolojik yenilenme sağlamak
Soru Açıklaması
19.
Özkaynak çarpanı ile ilgili aşağıdaki formüllerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Özkaynak çarpanı = Toplam Varlıklar/Özkaynaklar
Soru Açıklaması
20.
Yüksek risk alma eğiliminde olan yatırımcıların daha aktif olarak borç almaya çalışmaları durumu finansal kurumlar açısından aşağıdaki problemlerden hangisine yol açar?
Doğru Cevap: "D" Ters seçim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.