logo
Para Ve Banka
3 Ders Sınav Soruları
1.
Bir tahvilin vadeye kadar verimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Tahvilin satın alma fiyatını, vadesi boyunca tahvilin sahibine yapılacak tüm ödemelerin bugünkü değerine eşitler.
Soru Açıklaması
2.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın resmi kuruluş tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1930
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi bankaların karşı karşıya kaldıkları risklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yatırım riski
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi para aktarım mekanizmalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Para kanalı
Soru Açıklaması
5.
Para politikası uygulamalarının üretim ve fiyatlar genel düzeyi üzerindeki etkilerini inceleme süreci aşağıdaki mekanizmalardan hangisi ile tanımlanır?
Doğru Cevap: "A" Parasal aktarım mekanizması
Soru Açıklaması
6.
Merkez Bankasının açık piyasa işlemleri(veya reeskont kredileri) kullanarak, yarattığı her bir liralık rezerv artışı karşısında, bankacılık sisteminin mevduatlarını ne kadar arttıracağını belirleyen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mevduat çarpanı
Soru Açıklaması
7.
Finansal gelişme ve iktisadi aktivite ilişkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ekonomilerin kurumsal yapıları, adalet sisteminin işleyişi ve siyasi istikrar durumları finansal sektörün işleyişinde etkili değildir.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi piyasa ve banka faiz oranlarının para politikası faiz oranlarındaki değişime tepki verme hızı ve derecesini gösterir?
Doğru Cevap: "B" Faiz oranı geçişkenliği
Soru Açıklaması
9.
Bir ekonomide üretim açığı varken nominal faizlerin sıfırın altına düşmesi durumunu açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Likidite tuzağı
Soru Açıklaması
10.
Emisyon miktarı Merkez Bankası bilançosunun hangi kaleminde yer alır?
Doğru Cevap: "B" Yükümlülükler
Soru Açıklaması
logo
Para Ve Banka
3 Ders Sınav Soruları
11.
Merkez Bankalarının parasal tabanı etkilemek için öncelikli kullandığı yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Açık piyasa işlemleri
Soru Açıklaması
12.
Zorunlu rezerv oranı %20 ise basit mevduat çarpanının değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması
13.
Türkiye’de Merkez Bankasının bağımsızlığını da belirleyen 9 Mayıs 2001’de yürürlüğe giren yasa’da merkez bankasının temel yetki ve görevleri içinde öne çıkan kavramlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Fiyat istikrarı - araç bağımsızlığı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıda verilen durumlardan hangisi finansal bir istikrarsızlık durumu değildir?
Doğru Cevap: "D" Likidite seviyesinin yüksekliği
Soru Açıklaması
15.
Klasik enflasyon hedeflemesinin temel para politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Politika faizi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki bağımsızlık kavramlarından hangisi “Merkez Bankası bağımsızlığını” açıklayan bağımsızlık kavramları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Resmi bağımsızlık
Soru Açıklaması
17.
Finansal sistemin likiditesini geçici olarak azaltan para politikası aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ters repo işlemi yapmak
Soru Açıklaması
18.
Merkez Bankalarının para politikası araçlarından biri olan koridor sistemine konu olan borç faiz oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Merkez Bankasının borç verme faiz oranı, geçici likidite sıkışıklığına düşen bir bankanın merkez bankasından kısa vadeli borçlanmak için ödemeyi kabul ettiği faiz oranıdır.
Soru Açıklaması
19.
Bir ekonomide yerli paranın kullanımdan kaldırılıp yerine yabancı bir para kullanılıyor olmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Resmi dolarizasyon
Soru Açıklaması
20.
Likidite yönetiminin amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Merkez Bankasının amaçlarına uygun likidite koşullarını oluşturmak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.