logo
Medeni Hukuk-1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi kişiler hukukunun konularından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Vesayet
Soru Açıklaması
2.
Sözleşme boşluklarının tamamlanmasında yararlanılan Medeni Hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Dürüstlük
Soru Açıklaması
3.
Tam ehliyetliler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kanununda sayılmış yasak işlemleri yasal temsilcileri aracılığıyla yapabilirler.
Soru Açıklaması
4.
Yerleşim yeri edinmenin hukuki niteliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hukuki fiil
Soru Açıklaması
5.
Derneklerin özel bir çeşidi niteliğindeki tüzel kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sendika
Soru Açıklaması
6.
Nişanlanma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Evlenme erginliğine ulaşmış kişiler yasal temsilcilerinin rızası olmadan nişanlanabilirler.
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi nişanlılığın kendiliğinden sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Hükümlülük
Soru Açıklaması
8.
Evlenmeleri yasak olan hısımlar arasındaki evliliğe bağlanan hukuksal sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mutlak butlan
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi sağ kalan eşin aile konutu üzerinde katılma alacağına mahsuben talep edebileceği sınırlı ayni haklardan biridir?
Doğru Cevap: "C" İntifa hakkı
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi eşlerin kişisel mallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kişisel malların gelirleri
Soru Açıklaması
logo
Medeni Hukuk-1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Eşlerin evlilik birliğinin giderlerine birlikte katılması evlilik hukukuna ilişkin aşağıdaki prensiplerden hangisinin sonucudur?
Doğru Cevap: "C" Eşitlik
Soru Açıklaması
12.
Eşlerden biri hakkında ölüm karinesinin geçerli olması halinde, evliliğin akıbeti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "E" Evlilik birliği kendiliğinden sona erer.
Soru Açıklaması
13.
Velayetin kullanılması kendisine bırakılmayan eşin çocuğun eğitim ve bakım giderlerine katılmak için ödemek zorunda olduğu nafaka aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İştirak
Soru Açıklaması
14.
Zina nedeniyle boşanma davasının açılabileceği en uzun süre kaç yıldır?
Doğru Cevap: "D" 5
Soru Açıklaması
15.
Geçerlilik şekline uyulmadan yapılmış olan bir vasiyetnamenin tabi olduğu hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İptal edilebilirlik
Soru Açıklaması
16.
Mirasçılıktan çıkarılan kimsenin altsoyunun bulunmaması halinde, onun miras payı aşağıdakilerden hangisine kalır?
Doğru Cevap: "A" Mirasbırakanın yasal mirasçılarına
Soru Açıklaması
17.
Metin öldüğünde üç oğlu Oğuz,Ozan ve Oktay ile annesi Ayşe sağdır.

Buna göre,Ayşe’nin yasal miras payı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Mirastan pay alamaz.
Soru Açıklaması
18.
Mirasın paylaşılması sırasında mirasçı olabilecek ceninin bulunmasının paylaşmaya etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Paylaşma, ceninin doğumuna kadar ertelenir.
Soru Açıklaması
19.
Mirasçıların mirasın reddi beyanında bulunacakları yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sulh hukuk mahkemesi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi mirasın açılması ile mirasçılara tanınmış olan haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Mirasın devri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.