logo
Medeni Hukuk-1
3 Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi medeni hukukun yardımcı kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "C" İçtihatlar
Soru Açıklaması
2.
Sözleşme akdedildikten sonra tarafların bu sözleşmeye uymakla yükümlü olduklarını ifade eden genel hukuk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Ahde vefa ilkesi
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Vakıf kurma
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kişilik hakkının konusunu oluşturmaz?
Doğru Cevap: "B" Kişinin eserleri
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi dernek tüzüğünde bulunması gereken unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Derneğin süresi
Soru Açıklaması
6.
Tüzel kişiliğin başka bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona ermesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" İnfisah (dağılma)
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi nişanlanmanın kurucu unsurlarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Kadın ve erkeğin karşılıklı evlenme vaadi
Soru Açıklaması
8.
Olağan evlenme yaşı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 17
Soru Açıklaması
9.
Kesin evlenme engellerinin varlığına rağmen yapılmış olan bir evlenmeye bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Mutlak butlan
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi evliliğin ölümle sona ermesi halinde sağ kalan eşin katılma alacağına mahsup edilmek üzere kendisine tanınmasını isteyebileceği irtifak haklarından biridir?
Doğru Cevap: "B" İntifa hakkı
Soru Açıklaması
logo
Medeni Hukuk-1
3 Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi evlilik birliğinin korunması amacıyla hâkim tarafından alınabilecek önlemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Şiddetli geçimsizliğe dayanarak re’sen boşanma davası açabilir.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi mal rejiminin sona ermesine yol açan sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Eşlerden birinin ayırtım gücünü kaybetmesi
Soru Açıklaması
13.
Eşler arasında ortak hayatın yeniden kurulamaması sebebine dayanılarak boşanma davası açılabilmesi için açılmış olan boşanma davasının reddine ilişkin kararın kesinleşmesinin üzerinden en az ne kadar sürenin geçmesi gerekir?
Doğru Cevap: "A" 3 yıl
Soru Açıklaması
14.
Evlenmeyi hiç istemediği halde yanılarak evlenmeye razı olan bir kimsenin bu evliliği sona erdirilebilmek için başvurabileceği hukuki yol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Evliliğin iptali davası açmak
Soru Açıklaması
15.
Velayetin kullanılması kendisine bırakılmayan eşin çocuğun eğitim, sağlık gibi masraflarını karşılamak için gücü oranında ödemek zorunda olduğu bir miktar paraya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İştirak nafakası
Soru Açıklaması
16.
Sağ kalan eşin miras bırakanın altsoyuyla birlikte mirasçı olması halinde yasal miras payı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 1/4
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi miras bırakanın üçüncü zümre mirasçılarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Büyükanne
Soru Açıklaması
18.
Türk Hukukunda evlatlık ilişkisinin kurulması bakımından kabul edilen esas aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Mahkeme kararı
Soru Açıklaması
19.
Mirasın açıldığı anda var olmayan kimsenin mirasçı atanabilmesi için maddi anlamda ölüme bağlı tasarruf çeşitlerinden hangisine başvurulması gerekir?
Doğru Cevap: "E" Art mirasçı atamak
Soru Açıklaması
20.
Mirasın açıldığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Miras bırakanın son yerleşim yeri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.