logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
ABD siyasal sisteminde önemli rol oynayan Kongre aşağıdakilerden hangisinde güç ve otoriteye sahip değildir?
Doğru Cevap: "C" Yargı
Soru Açıklaması
2.
I. Senato
II. Millet meclisi
III. Lordlar kamarası

Yukarıdakilerden hangileri Fransız parlamentosunu oluşturan meclislerdendir?
Doğru Cevap: "C" I ve II
Soru Açıklaması
3.
İngiltere’de iktidarda olduğu dönemde büyük özelleştirmelere giderek, kamunun iktisadi hayatın içindeki payını küçülterek liberal piyasa ekonomisine dayalı bir ekonomi geliştiren lider aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Thatcher
Soru Açıklaması
4.
"Tüm siyasal sistemlerin farklı ve kendilerine has siyasal yapıları vardır, ama bu sistemlerin hepsinde bu yapılar aynı amaçlara yönelik etkinlikler yürütür." iddiası aşağıdaki karşılaştırmalı siyaset kuramlarından hangisine aittir?
Doğru Cevap: "D" Yapısal - İşlevsel Yaklaşım
Soru Açıklaması
5.
İsviçre’de siyasal kültür ve siyasal katılma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Halkın kanun teklifi için yüz bin vatandaşın imzası yeterlidir.
Soru Açıklaması
6.
İsviçre’de "Halkın Kanun Teklifi" mekanizması ile halk aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirebilir?
Doğru Cevap: "E" Anayasa değişikliği önerisinde bulunur.
Soru Açıklaması
7.
Bir siyasi liderin politik destek karşılığı kişi ve zümrelere devletin kaynaklarını kullanarak maddi çıkar sağlamasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Patronaj sistemi
Soru Açıklaması
8.
Otoriter rejimler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Otoriter rejimlerin tamamı halkı siyaseten aktif hale getirmekten kaçınır.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi korporatist yapılanmalara bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" Arjantin’de Devlet Başkanı’nın işçi sendikalarıyla kurduğu ilişki
Soru Açıklaması
10.
İsviçre Konfederasyonu’nda aşağıdakilerden hangisi hükümeti (yürütmeyi) temsil eder?
Doğru Cevap: "E" Federal Konsey
Soru Açıklaması
logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
İsviçre’nin sahip olduğu devlet sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Federal devlet
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi otoriter rejimlerin son yıllarda artan bir şekilde siyasi sistemlerinde seçime yer vermesinin nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Hukuk devleti olgusunun güçlenmesi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisine ilişkin olarak Avrupa Birliği Konseyi’nin aldığı kararlar oy birliği gerektirmektedir?
Doğru Cevap: "D" Yeni üyelerin katılımı
Soru Açıklaması
14.
Avrupa Birliği’nin “demokratik denetim organı” aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Avrupa Parlamentosu
Soru Açıklaması
15.
Totaliter rejimlerin modern çağa ait bir rejim türü olarak değerlendirilmesinin başlıca nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Demokrasiyle özdeşleşmiş kurumları ve araçları topyekûn denetim amacıyla kullanmaları
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Lenin Dönemi’nin totaliter bir dönem olarak değerlendirilmemesinin nedenlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Ülkeyi yöneten Komünist Parti’nin başkanlığının seçimle belirlenmesi
Soru Açıklaması
17.
Tarihsel olarak loncaların yapısından etkilenerek oluşturulmuş ve sağ totaliter rejimlerde yaygın olan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Korporatizm
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdaki antlaşmalardan hangisi Avrupa Birliği Antlaşması olarak nitelendirilmiş ve bu antlaşma ile Avrupa Topluluğu Avrupa Birliği adını almıştır?
Doğru Cevap: "E" Maastricht Antlaşması
Soru Açıklaması
19.
1949-1979 yılları arasında “Maoizm”in hüküm sürdüğü ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Çin Halk Cumhuriyeti
Soru Açıklaması
20.
İngiltere’nin 1961 yılında Avrupa Topluluğu’na katılmak için başladığı müzakereler aşağıdaki ülkelerin hangisi tarafından veto edilmiştir?
Doğru Cevap: "A" Fransa
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.