logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
3 Ders Sınav Soruları
1.
Fransa’da merkeziyetçiliğin ve mutlak monarşinin simgesi haline gelen “Devlet benim” deyişi aşağıdakilerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "C" 14. Louis
Soru Açıklaması
2.
ABD tarihinde üç dönem üst üste görev yapmış olan başkan kimdir?
Doğru Cevap: "B" Franklin D. Roosevelt
Soru Açıklaması
3.
Fransız yaşamının en temel yönlendiricisi olan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Okul
Soru Açıklaması
4.
Ülkelerin her türlü toplumsal, ekonomik ve kültürel koşulları farklı iken, her ülkede aynı siyasal olgu gözlemlenirse, o zaman bu olgunun nedeni olarak onunla beraber ortaya çıkan başka bir olayın varlığını aramaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Uyuşma yöntemi
Soru Açıklaması
5.
Amerikan Kongresi'nin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İki meclisli olması
Soru Açıklaması
6.
İkinci Dünya Savaşı sonrasında Britanya siyaseti hangi iki parti arasındaki rekabet ortamında şekillenmektedir?
Doğru Cevap: "B" Muhafazakar Parti - İşçi Partisi
Soru Açıklaması
7.
Britanya parlamenter rejiminin dayandığı temel ilke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çoğunlukçuluk
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki etkenlerden hangisinin bir ülkede otoriter rejim görülme olasılığıyla arasında görgül kanıt bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "A" Ülkenin ekonomik gelişmişlik düzeyi
Soru Açıklaması
9.
Rwanda soykırımı sırasında Tutsi kökenli insanları katleden Hutu çeteler aşağıdakilerden hangisine örnektir?
Doğru Cevap: "E" Paramiliter güç
Soru Açıklaması
10.
İsviçre demokratik rejimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Oydaşmacı model
Soru Açıklaması
logo
Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler
3 Ders Sınav Soruları
11.
Bir sömürge devletin bağımsızlığını kazanma sürecine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Dekolonizasyon
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi Kantonlar'ın münhasır yetkileri arasındadır?
Doğru Cevap: "B" Mahalli idareler
Soru Açıklaması
13.
Totaliter rejimlerin en kurumsallaşmış örneği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nazizm
Soru Açıklaması
14.
1993 tarihinde yürürlüğe giren ve Avrupa Topluluğu’nu Avrupa Birliği’ne dönüştüren antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Maastricht Antlaşması
Soru Açıklaması
15.
Avrupa Birliği kurumları içinde doğrudan halk tarafından seçimle belirlenen tek organ aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Avrupa Parlamentosu
Soru Açıklaması
16.
AB üyesi ülkeler arasında birlik içindeki sosyal politikaların yakınlaştırılmasına karşı çıkan ve bu düzenlemelerin dışında kalan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İngiltere
Soru Açıklaması
17.
Kamuoyunu, bir düşünceyi savunanların görüşlerine uygun şekilde etkilemeyi amaçlayan iletişim biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Propaganda
Soru Açıklaması
18.
Totaliter rejimi ‘Herşey devletin içinde, hiçbir şey devletin dışında değil, hiçbir şey devlete karşı değil’ şeklinde tanımlayan siyasi lider kimdir?
Doğru Cevap: "D" Benito Mussolini
Soru Açıklaması
19.
1961 yılında Avrupa Topluluğu’na katılmak için başvuran İngiltere’nin başvurusunun Fransa tarafından reddedilmesinin gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" İngiltere’nin katılmasının topluluk üzerinde ABD etkisini arttırması
Soru Açıklaması
20.
İsviçre Konfederasyonu’nda aşağıdakilerden hangisi hükümeti (yürütmeyi) temsil eder?
Doğru Cevap: "A" Federal Konsey
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.