logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
3 Ders Sınav Soruları
1.
Dünyada iş ahlakı hakkındaki araştırmaların başladığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 1900-1920
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi deontolojik teorinin anahtar kavramlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Fayda
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi etik liderlik tarzlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Doğal lider
Soru Açıklaması
4.
Kişinin herhangi bir eylem veya davranışı yapma ya da yapmama noktasında özgürce karar verebilme ve verilen kararı uygulamaya geçirebilme gücüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Özgür irade
Soru Açıklaması
5.
Örgütlerde herhangi bir etik davranışın uygun olmasa da yasal olması durumunda tolere edildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İkinci aşama
Soru Açıklaması
6.
Yönetenler ve yönetilenler arasındaki güç farkına yönelik algılamaları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Güç mesafesi
Soru Açıklaması
7.
Yöneticilerin hissedarlara karşı birincil sorumluluğu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kârı arttırmak ve maliyetleri azaltmak
Soru Açıklaması
8.
Yöneticilerin, bazı çalışanlardan işletme hakkındaki görüşlerini aldıkları halde diğerlerinin görüşlerini hiç almamaları örgütsel adaletin hangi biçimiyle ilgili sorundur?
Doğru Cevap: "A" Etkileşim
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yönetim kurullarının iş ahlakını kurumsallaştırmada yararlandıkları yöntemlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Hukuksal yapı
Soru Açıklaması
10.
Etik dışı örgütlerin varlığının ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Rekabet, değişim, çalışma politikaları ve buna bağlı olarak değişen kültürün etik değerleri de etkilemesi
Soru Açıklaması
logo
İşletmelerde Sosyal Sorumluluk Ve Etik
3 Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi etikle doğrudan ilgili kavramlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Statü
Soru Açıklaması
12.
İşletme normal faaliyetlerini yürütürken belli bir anda çeşitli plan, politika ve prosedürlerin uygulanması sırasında, çalışanların ve yöneticilerin örgüt kültürünü anlama ve yorumlamalarıyla ortaya çıkan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Örgüt iklimi
Soru Açıklaması
13.
I. Çalışanların kayıtlarının gizliliği
II. Borçlar ve güvenlik
III. Uyuşturucu ve alkol bağımlılığı testleri

Yukarıdaki alanlardan hangisinde işletmeler çalışanlarına eğitim verirler?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
14.
Mal ve hizmetlerin satılması anlamına gelen pazarlama işlevinde ana sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" İşletmenin tüketiciye göre daha çok bilgi sahibi olması
Soru Açıklaması
15.
Etik kodların çok önemli olmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Yönetime kadrolama ayrıcalıkları verir.
Soru Açıklaması
16.
Ürünün kendisinden beklenen faydaları sağlaması, tüketicileri rahatsız edecek özelliklerinin olmaması ya da çevreye zarar vermemesi için, işletmenin ulaşmak istediği amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Ürün güvenliği
Soru Açıklaması
17.
Milli yapıyı, gelenek ve görenekleri yaşatarak, insanların kişiliğini geliştirerek onların iyi insan olmalarını sağlamayı amaçlayan faaliyetler bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Eğitim
Soru Açıklaması
18.
Taklit ürünlerin sorumlu tarafları aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" İşletme - tüketici
Soru Açıklaması
19.
Bilinçli müşterinin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Kendisine verilen mesajların farkında olan aldığı mesajları değerlendirerek doğru karar vermeye çalışandır.
Soru Açıklaması
20.
Etik kod oluşturmak için yapılması gereken ilk adım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Onay almak
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.