logo
İşletme İlkeleri
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresini oluşturan unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Ortaklar
Soru Açıklaması
2.
Tüm işletme faaliyetlerinin odak noktasında aşağıdakilerden hangisi bulunur?
Doğru Cevap: "A" Girişimci
Soru Açıklaması
3.
Hisse senetleri halka arz edilmiş olan veya ortak sayısı 500’ü geçmiş olan şirketlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Halka açık anonim şirket
Soru Açıklaması
4.
Sonuçlar ve kararlardaki fikir birliği ile ekonomik çıkarlara karşı sosyal ve refah talepleri arasında denge için yapılan tercihlerle ilgili inanç ve ilkelerin bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İşletme etiği
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi işletme kurulurken alınması gereken yasal izinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Yöneticinin izninin alınması
Soru Açıklaması
6.
İşletme kurma düşüncesinin doğmasından, yatırımın sonuçlandırılıp işletmeye geçiş aşamasına kadar yapılan harcamaların tümüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sabit yatırım tutarı
Soru Açıklaması
7.
İki veya daha fazla sayıdaki işletmenin tasarruf amaçlı olarak finansal açıdan birleşmelerine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Konsern
Soru Açıklaması
8.
Salça üretimi yapan bir işletmenin, salça üretiminde kullandığı domatesi işletmenin yetiştirip, salça üretiminde kullanması aşağıdaki büyüme türlerinden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Geriye doğru dikey büyüme
Soru Açıklaması
9.
İşletmenin kuruluş sürecinde yapılması düşünülen yatırımın yararlarını, yatırıma ayrılacak kaynakların alternatif kullanımlarını belirleyerek, en kârlı yatırım alanının seçimini sağlamayı amaçlayan çalışma aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yapılabilirlik araştırması
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi “Değişken Giderler” kapsamında yer alır?
Doğru Cevap: "A" İşçi ücretleri
Soru Açıklaması
logo
İşletme İlkeleri
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi büyümenin sakıncalarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Bürokrasi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmasından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Stok
Soru Açıklaması
13.
İşletmenin rakiplerine kıyasla daha iyi yaptığı bir iş olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Temel yetenek
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi satın alma sonrasında işletmelerde bütünleştirilmesi gereken bazı stratejik unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yönetici seçimi
Soru Açıklaması
15.
Uruguay Görüşmeleri’nin getirdiği en büyük yenilik aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması’nı Dünya Ticaret Örgütü’ne dönüştüren karardır.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmenin göstergeleri konusunda OECD'nin yaptığı yayınlarda sıralanan göstergelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Gönüllülük ve vekillilik prensipleri
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin temel fonksiyonlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yetkilendirme
Soru Açıklaması
18.
Yabancı ülkelerdeki işgücünün yeterli becerilere, bilgi birikimine gerekli uzmanlık seviyesine sahip olmadığını düşünen, stratejik kararların alınmasında ve teknoloji konusunda yabancı çalışanlara güvenmeyen yöneticiler aşağıdaki bakış açılarından hangisine sahiptirler?
Doğru Cevap: "C" Etnocentrik
Soru Açıklaması
19.
Süpervizör aşağıdaki yönetim düzeylerinden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "D" Alt yönetim
Soru Açıklaması
20.
Belirli parçalardan oluşan, bu parçalar arasında belirli ilişkiler barındıran ve aynı zamanda bu parçaların dış çevre ile ilişkisinin olduğu bütüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Sistem
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.