logo
İşletme İlkeleri
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Ekonomik faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak üzere satın almada bulunan işletme ya da örgütlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Endüstriyel tüketici
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi temel endüstri işletmelerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Ormancılık
Soru Açıklaması
3.
Vergi ödemek koşuluyla devlet bütçesine katkıda bulunmak aşağıdaki amaçlardan hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" Özel amaç
Soru Açıklaması
4.
Güvenlik görevlisi yerine elektronik alarm kullanmak, işletmenin sektörel çevresinde yer alan aşağıdaki faktörlerden hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" İkame ürünler
Soru Açıklaması
5.
Kârlılık, rekabet ve akılcılık olgularını dikkate alan ekonomik sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Kapitalist sistem
Soru Açıklaması
6.
İşletmelerin üretimde kullanacakları ham madde, yarı mamul madde, finans, enerji, insan kaynağı, danışmanlık, bilgi vb. ihtiyaçlarını karşılayan kurumlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tedarikçiler
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi genel amaçlar kapsamında yer alan kavramlardan biridir?
Doğru Cevap: "A" Misyon
Soru Açıklaması
8.
Evimizi hırsızlardan koruyabilmek amacıyla yaptırdığımız sigorta ya da alarm sistemi Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisinde yer alan ihtiyaçlardan hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "C" Güvenlik ihtiyacı
Soru Açıklaması
9.
Pazardaki bir boşluğu veya ihtiyacı belirleyerek iş fikrine dönüştüren ayrıca risk üstlenen ve işini kurabilmek için gerekli kaynakları bir araya getirebilen kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Girişimci
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi pazarlama karmalarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Dağıtım
Soru Açıklaması
logo
İşletme İlkeleri
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hâsılatı beş milyon Türk Lirasını aşmayan işletmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Küçük ölçekli işletmeler
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi işletme etiği düzeylerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tedarikçi
Soru Açıklaması
13.
İşletmelerin ekonomik çıkarlarını bırakmadan sosyal açıdan duyarlı olmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Öğrenilmiş çıkarlar
Soru Açıklaması
14.
Otomobil, televizyon ve buzdolabı gibi ürünleri üreten işletmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Dayanıklı mallar üreten işletmeler
Soru Açıklaması
15.
Kardeşimi koruyorum görüşü sosyal sorumlulukta hangi prensiple örtüşebilir?
Doğru Cevap: "C" Yardımseverlik prensibi
Soru Açıklaması
16.
Kazanç paylaşımı ve kâr amacı taşımayan işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Dernek ve Vakıf işletmeleri
Soru Açıklaması
17.
Kâr amacı güdebileceği gibi, yalnızca toplum yararına faaliyette bulunabilen işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kamu işletmeleri
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi etik sorunların özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" Etik kararların kişisel görüşleri içermesi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kişisel düzeydeki etik sorunlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Meslek kuruluşlarına üye olmak
Soru Açıklaması
20.
Kendisini oluşturan kişilerden ayrı bir kişiliği olmayan işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Adi şirketler
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.