logo
İşletme İlkeleri
3 Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi temel endüstri işletmelerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Ormancılık
Soru Açıklaması
2.
Vergi ödemek koşuluyla devlet bütçesine katkıda bulunmak aşağıdaki amaçlardan hangisine bir örnektir?
Doğru Cevap: "A" Özel amaç
Soru Açıklaması
3.
Kendisinin ya da aile bireylerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere satın almada bulunan kişilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Son tüketici
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden biridir?
Doğru Cevap: "C" İş gücü
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin iç çevresini oluşturan unsurlardan biridir?
Doğru Cevap: "E" Ortaklar
Soru Açıklaması
6.
Otomobil, televizyon ve buzdolabı gibi ürünleri üreten işletmelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Dayanıklı mallar üreten işletmeler
Soru Açıklaması
7.
Büyüme ve gelişme olanaklarının sınırlı olması, yetki bölünmesinin yönetimde sorunlar yaratabilmesi, yeni ortak alınmasının ve ortaklıktan çıkarmanın yasal gereklerinin ağır olması gibi olumsuzlukları bulunan işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Kolektif şirketler
Soru Açıklaması
8.
İşletmelerin ekonomik çıkarlarını bırakmadan sosyal açıdan duyarlı olmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Öğrenilmiş çıkarlar
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin sorumluluklarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Ahlaki
Soru Açıklaması
10.
Kamuoyunun çıkarlarına hizmet eden bir yediemin ya da vekil anlayışının geçerli olduğu prensip aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Vekillik prensibi
Soru Açıklaması
logo
İşletme İlkeleri
3 Ders Sınav Soruları
11.
''İşletme ile ilgili bilgileri elde etmeye çalışma, gözetleme ya da yanlış giden şeyleri araştırma'' işletme etiği türlerinden hangisinin kapsamına girer?
Doğru Cevap: "B" Organizasyonel düzeyde etiğe
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi büyümenin sakıncalarından biridir?
Doğru Cevap: "E" Bürokrasi
Soru Açıklaması
13.
Aynı iş kolunda faaliyet gösteren işletmelerin kârlarını artırmak amacıyla yaptıkları anlaşmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kartel
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi işletme kurulurken alınması gereken yasal izinlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yöneticinin izninin alınması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi satın almalar sayesinde işletmelerin elde edebileceği faydalardan biridir?
Doğru Cevap: "B" Yeni ürün veya hizmetlerin elde edilmesi
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ''Değişken Giderler'' arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" İşyeri kirası
Soru Açıklaması
17.
Merkezde küresel bir bakış açısı ile faaliyet gösterip, her bir yabancı ülkede de aynı bakış açısı ile çalışmanın gerekli olduğunu düşünen yöneticiler aşağıdaki bakış açılarından hangisine sahiptirler?
Doğru Cevap: "E" Geocentrik
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi araştırma ve geliştirme faaliyetlerinden biridir?
Doğru Cevap: "B" Temel araştırma
Soru Açıklaması
19.
İş analizi bilgilerinden türetilen, işletmedeki her işin göreceli değerini belirleyen çalışmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İş değerlemesi
Soru Açıklaması
20.
İşletmenin rakiplerine kıyasla daha iyi yaptığı bir iş olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Temel yetenek
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.