logo
İktisada Giriş-1
3 Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi üreticilerin fiyat değişmelerine karşı duyarlılığını ölçer?
Doğru Cevap: "B" Arz esnekliği
Soru Açıklaması
2.
Mal ve hizmet üretmek için gerekli fiziksel ve zihinsel çalışmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Emek
Soru Açıklaması
3.
Belirli bir zaman diliminde, bir maldan bir birim daha fazla tüketilmesi sonucunda, toplam faydada ortaya çıkan değişmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Marjinal fayda
Soru Açıklaması
4.
Veri bir fiyat düzeyinde arz edilen mal miktarının talep edilen mal miktarından fazla olması durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Artık
Soru Açıklaması
5.
Tercih yapmak ya da karar almak zorunda olan bir iktisadi birimin kendi hedefine uygun biçimde hareket etmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Rasyonel davranış
Soru Açıklaması
6.
Çapraz fiyat talep esnekliğinin formülü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" %ΔQa / %ΔPb
Soru Açıklaması
7.
Gelir artıkça talebi azalan ve gelir azaldıkça talebi artan mallara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Düşük mallar
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, diğer faktörler sabit iken, yüksek fiyat düzeylerinde talep edilen mal ve hizmet miktarının az olduğunu; düşük fiyat düzeylerinde ise talep edilen mal ve hizmet miktarının yüksek olduğunu ifade eder?
Doğru Cevap: "D" Talep kanunu
Soru Açıklaması
9.
Serbest piyasa sistemine genellikle ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Fiyat sistemi
Soru Açıklaması
10.
Alıcı ve satıcıların karşı karşıya gelerek değişim işlemini gerçekleştirdikleri ortama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Piyasa
Soru Açıklaması
logo
İktisada Giriş-1
3 Ders Sınav Soruları
11.
Devletin mal ve hizmet miktarını sınırlayarak, tam rekabet koşullarında oluşmuş olan piyasa fiyatını üreticilerin lehine artırması yönündeki politikaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Üretim kotası
Soru Açıklaması
12.
Tüketicinin bir mal için ödemeyi arzu ettiği fiyat ile gerçekte satın aldığı fiyat arasındaki farka ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Tüketici artığı
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi aynı zamanda ölçek eğrisi olarak adlandırılır?
Doğru Cevap: "C" LRAC eğrisi
Soru Açıklaması
14.
Üretimde kullanılan emek miktarının 4 birim ve emeğin toplam fiziksel ürününün 92 birim olduğu durumda emeğin ortalama fiziksel ürün değeri (APPL) kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 23
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi tam rekabetçi firmanın uzun dönem denge koşulunu ifade eder?
Doğru Cevap: "E" MC=MR=AR=P=minATC
Soru Açıklaması
16.
Ölçek ekonomileri sonucunda oluşan monopole ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Doğal monopol
Soru Açıklaması
17.
Oligopol piyasası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Firmalar yalnızca homojen mal üretirler.
Soru Açıklaması
18.
Monopolcü firma ürettiği malın ilk 25 birimini 50 TL’den, sonraki 25 birimini 40 TL’den ve daha sonraki 25 birimini de 30 TL’den satıyorsa aşağıdaki fiyat farklılaştırması türlerinden hangisini uygulamaktadır?
Doğru Cevap: "C" İkinci derece fiyat farklılaştırması
Soru Açıklaması
19.
Sabit maliyetli endüstrilerde uzun dönem arz eğrisinin esnekliği nasıldır?
Doğru Cevap: "E" Tam esnektir.
Soru Açıklaması
20.
Tam rekabetçi firmanın uzun dönemdeki üretiminin, uzun dönem ATC eğrisinin minimum noktasında gerçekleşmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Üretim etkinliği
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.