logo
Halkla İlişkiler Ve İletişim
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Genel olarak iki birim arasında birbiriyle ilişkili bir dizi mesaj alışverişine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İletişim
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecini etkileyen ve çalıştıran unsurlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" İmaj
Soru Açıklaması
3.
Kaynak birimin gönderdiği mesaja karşılık hedef birimin verdiği yanıta ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Geribildirim
Soru Açıklaması
4.
Birbiriyle karşılıklı mesaj alışverişi yapan insan, hayvan ya da makinenin her birine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Birim
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi iletişim süreçlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Süreç
Soru Açıklaması
6.
Konuşmadaki sözlerle gerçekleşen iletişim türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Sözlü iletişim
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi önyargının diğer ifade şeklidir?
Doğru Cevap: "A" Basmakalıp yargı
Soru Açıklaması
8.
Mahrem alan ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Bizim için özel olan kimseleri kapsar.
Soru Açıklaması
9.
İletişim sürecinde, sohbet ederken bütün konuları ve anlatımları birleştirerek yorumlamak aşağıdakilerden hangisini temsil eder?
Doğru Cevap: "E" Senteze gitme
Soru Açıklaması
10.
Kişinin kendini değerlendirmesi sonucu ulaştığı kendini beğeni durumuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Özsaygı
Soru Açıklaması
logo
Halkla İlişkiler Ve İletişim
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Kişisel ilişkilere olumsuz değerle değil olumlu değer yargılarıyla yaklaşma sanatı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Canayakınlık
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki kavramlardan hangisi hataları, yanlışları ve eksiklikleri giderme fırsatı verir?
Doğru Cevap: "C" Geribildirim
Soru Açıklaması
13.
Fiziksel olarak çekici kişilerin, doğru olmasa bile, olumlu bir dizi niteliğe sahip olarak algılanmaları aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır?
Doğru Cevap: "D" Halo etkisi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi kişinin kendi özünü algılama biçimidir?
Doğru Cevap: "E" Benlik kavramı
Soru Açıklaması
15.
Kişisel ilişkileri düzenleyen ve onlara seviye getiren kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Duyarlık bilinci
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi tutumların işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Önyargıları kaldırma işlevi
Soru Açıklaması
17.
Sürekli olarak gruptan farklı davranmaya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Karşıt-uyma
Soru Açıklaması
18.
Bireyin kendine ya da çevresindeki herhangi bir nesne, toplumsal konu ya da olaya karşı deneyim, bilgi, duygu ve motivasyonuna dayanarak örgütlediği zihinsel, duygusal ve davranışsal tepki ve ön eğilime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Tutum
Soru Açıklaması
19.
Belli bir nesne hakkında sahip olunan fikir ve inançlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bilişsel boyut
Soru Açıklaması
20.
Kaynağını ve hedefini insanların oluşturduğu iletişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Kişilerarası iletişim
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.