logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
3 Ders Sınav Soruları
1.
Rothwell'e göre, aşağıdakilerden hangisi tasarım sürecinin temel basamaklarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kalite kontrol
Soru Açıklaması
2.
Tasarım ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Tasarımda sadece soyut bir çıktı vardır.
Soru Açıklaması
3.
“Yıkıcı yaratıcılık” olarak adlandırılan “eski yerine yeniyi koyma” eylemini girişimciliğe kazandıran aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Joseph A. Schumpeter
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi iş modeli bileşenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çevre faktörü
Soru Açıklaması
5.
Ekonomik girişimciliğin en büyük getirisi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Kâr
Soru Açıklaması
6.
Girişimcinin bir değişim, reform ya da devrim yapmasının ön planda ele alındığı ekol aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Alman Ekolü
Soru Açıklaması
7.
Genel olarak girişimcilik, aşağıdakilerden hangisiyle bağdaştırılamaz?
Doğru Cevap: "C" Kriz yaratma
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi bir işletmede iş fikirleri arama ve bulmada yöneticilerin ihtiyaç duyacakları tekniklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Maliyet analizi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi franchising konusunu girişimcilerin gündemine taşıyan başlıca nedenlerden biridir?
Doğru Cevap: "A" Bilgi birikimi ve sermaye ihtiyacının paylaşılması
Soru Açıklaması
10.
Gelişmiş ülkelerde girişimciliğin ortaya çıkmasında belirleyici unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Pazar mekanizmaları
Soru Açıklaması
logo
Girişimcilik Ve İş Kurma
3 Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi McClleand’ın belirttiği, girişimciliğe destek veren kültürlerin üç temel davranışından biridir?
Doğru Cevap: "B" Hesaplı risk alma
Soru Açıklaması
12.
Franchising sözleşmesine göre belli bir hizmet ya da süreci kullanma iznini alan işletmeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Franchisee
Soru Açıklaması
13.
Girişimci sayısının artırılabilmesi için gerekli olan ortama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Girişimcilik iklimi
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi mevcut işletmenin satın alınmasının üstünlüklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Finansmanın kolay olması
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi iyileştirme projesinde yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Ortakların ailevi işlerine ait tedbirler
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin başarısızlık nedenlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Yeterli finans ile işe başlama
Soru Açıklaması
17.
Bir şirket şeklindeki girişimin tasfiyesini (iflas durumu dışında) aşağıdakilerden hangisi yürütür?
Doğru Cevap: "E" Tasfiye memuru
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi limited şirket sözleşmesinde zorunlu olarak yer alması gereken konulardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Ortakların meslekleri
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi basit usulde vergilendirmenin sağladığı kolaylıklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Katma değer vergisi ödenir.
Soru Açıklaması
20.
Gerçek usûlde gelir vergisine tabi işletmelerin üçer aylık dönemler halinde ödeyecekleri geçici vergi yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 15
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.