logo
Genel İşletme
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Yalnızlık, yalıtılmışlık, toplum ve grup tarafından kabul edilmeme ve cezalandırma duyguları aşağıdaki ihtiyaçların hangisi karşılanmadığında ortaya çıkar?
Doğru Cevap: "E" Ait olma ve sevgi ihtiyacı
Soru Açıklaması
2.
İşletmelerin tüm çevresini etkileyebilme potansiyeli olan en dış çevre bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Küresel çevre
Soru Açıklaması
3.
İş etiği konusundaki yaklaşımlar arasında, etik olan kararın ya da eylemin, onlardan etkilenen insanların haklarını en iyi koruyan karar olduğunu savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Haklar Yaklaşımı
Soru Açıklaması
4.
Bir işletme problemler daha ortaya çıkmadan olası problemleri tahmin etmeye çalışarak, zamanında önleyici tedbirleri almaya çalışıyor ve bunu sağlamak için de işletmede kullanılan tüm kaynakları izlemeye ve denetlemeye çalışıyor ise bu işletme aşağıdaki kontrollerden hangisini uygulamaktadır?
Doğru Cevap: "C" İleri dönük kontrol
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi hukuksal birleşme türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Pazara nüfuz etme
Soru Açıklaması
6.
Bir yönetici periyodik raporları okuyarak ya da bireylerle irtibat kurarak işletmeyi ve dış çevresini daha iyi anlamak amacıyla işletme içinden ve dışından bilgi toplama işini yapıyorsa aşağıdaki yönetim rollerinden hangisini gerçekleştirmiş olur?
Doğru Cevap: "A" Monitör rolü
Soru Açıklaması
7.
Binalar, barajlar, gemiler ve köprü üretimi hangi tür üretim biçimine örnek olarak gösterilebilir?
Doğru Cevap: "C" Tek üretim
Soru Açıklaması
8.
Özellikle üst yönetim kademeleri açısından büyük önem taşıyan ve işletmeyi bir bütün olarak görebilmek olarak ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Kavramsal yetenek
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi yalın üretimin son amacıdır?
Doğru Cevap: "A" Üretim süreci boyunca sıfır kayıpla gerçek bir değer yaratma süreci ile tüketicilere ulaşmaktır.
Soru Açıklaması
10.
Bir organizasyonda her astın sadece bir üstten emir alması ve sadece bir üste karşı sorumlu olması aşağıdaki yönetim ilkelerinden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Komuta birliği
Soru Açıklaması
logo
Genel İşletme
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Endüstriyel ürün çeşitlerinden biri olup, üretim fonksiyonunu kolaylaştıran ve bitmiş ürünün içinde doğrudan yer almayan ürünlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Yardımcı donatım
Soru Açıklaması
12.
Aracısızlaştırmanın tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Dağıtım kanalı içerisinde yer alan bir ya da birkaç basamağın ortadan kaldırılmasıdır.
Soru Açıklaması
13.
Bir işletme iş gereği deneyime ihtiyaç olmayan bir pozisyon için eleman işe almak istiyorsa, bu durumda kullanabileceği en iyi personel bulma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eğitim kurumlarından personel temin etme
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi işletmenin kaynak yapısının ve uzun vadeli borç ödeme gücünün ölçülmesinde kullanılan oranlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Kaldıraç oranı
Soru Açıklaması
15.
İşbaşı eğitiminin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Personeli eğitim için görevinden uzaklaştırmadan, yaptığı iş sırasında eğitmektir.
Soru Açıklaması
16.
İşletmenin belirli bir tarih itibarıyla sahip olduğu varlıkları ve bu varlıkların finansmanında kullanılan kaynakları bir arada gösterdiği finansal durum tablosuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Bilanço
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi muhasebe bilgisinin faydalı olabilmesi için sağlanması gereken koşullardan biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Bilgilerin elektronik ortamda yer alması
Soru Açıklaması
18.
İşletmelerin adil ücret belirleyebilmek için yaptıkları çalışmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" İş değerlemesi
Soru Açıklaması
19.
Bir işletme çalışanının yüksek performansının karşılığı olarak, temel ücretlerine ek olarak verilen bir ek ödeme ile ödüllendirmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Teşvik primi
Soru Açıklaması
20.
Bir işletmenin günlük faaliyetlerinin kesintisiz olarak ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli olan varlık unsurlarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Çalışma sermayesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.