logo
Finansal Yönetim 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan ve pay sahiplerinin sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile şirkete karşı sorumlu oldukları ortaklık türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Anonim şirket
Soru Açıklaması
2.
Varlıkların kısa sürede, kolaylıkla ve değerinden kaybetmeksizin alınıp satılabilmesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Likidite
Soru Açıklaması
3.
Bir devlet tahvilinin nominal faizi %18 ve beklenen enflasyon oranı %14 olduğuna göre, yatırımcının reel getiri oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 3,5
Soru Açıklaması
4.
İşletmenin belirli bir tarihteki varlıkları ile varlıklarının kaynaklarını gösteren finansal tabloya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Bilanço
Soru Açıklaması
5.
2015 yılı faiz ve vergi öncesi kârı 84.000 TL olan bir işletmenin yıllık faiz ödemeleri toplamı 36.000 TL ise, finansal kaldıraç derecesi kaçtır?
Doğru Cevap: "E" 1,75
Soru Açıklaması
6.
Ürettiği ürünün satış fiyatı 10 TL, değişken maliyetleri birim başına 5 TL ve toplam sabit maliyetleri 12.000 TL olan bir işletmenin nakit çıkışı gerektirmeyen giderleri 4.000 TL olduğuna göre, bu işletmenin başabaş noktası üretim düzeyi kaç birimdir?
Doğru Cevap: "D" 1.600
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi başabaş analizinin başlıca kullanım alanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Geçmişe ilişkin kârlılık performansının belirlenmesi
Soru Açıklaması
8.
Bir işletmenin satışlarında %8’lik artış olduğunda, hisse başına kârında %4’lük bir artış oluyorsa, bu işletmenin birleşik kaldıraç derecesi kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 0,5
Soru Açıklaması
9.
İşletmenin piyasa değerini artırmaya yönelik olarak izleyeceği stratejiler doğrultusunda yapılan finansal planlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Orta ve uzun süreli finansal planlar
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi regresyon yönteminde bağımlı değişken olarak kabul edilen bilanço kalemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Satışlar
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 1
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
İşletmenin gelecek dönemlere ilişkin sağlayacağı tahmin edilen fon kaynakları ile bu kaynakların tahmini kullanım yerlerini gösteren tablo aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Proforma fon akım tablosu
Soru Açıklaması
12.
Bir yıllık veya dönemlik finansal faaliyetlerin rakamlara dökülmüş ve özetlenmiş haline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Bütçe
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin finansmanında kullanılan kaynaklar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Duran varlık satışlarından elde edilen kaynaklar
Soru Açıklaması
14.
Stok devir süresi 132 gün, alacak devir süresi 58 gün ve borç ödeme süresi 48 gün olan bir işletmenin nakit dönüşüm süresi kaç gündür?
Doğru Cevap: "C" 142
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi çalışma sermayesinin unsurlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Uzun vadeli borçlar
Soru Açıklaması
16.
İşletmede bulundurulması gereken optimum para tutarını, aşağıdaki çalışma sermayesi unsurlarından hangisi belirler?
Doğru Cevap: "A" Nakit yönetimi
Soru Açıklaması
17.
İhracatı geliştirmek ve ihracatçıya daha düşük maliyetli fon kaynağı sağlamak amacıyla, Türkiye İhracat Kredisi Bankası A.Ş. tarafından ihracat taahhüdü karşılığında kullandırılan kredi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Eximbank kredisi
Soru Açıklaması
18.
Malın, mal ile değişimi esasına dayanan ticaret yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Barter
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi faktoring türlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Devredilebilir faktoring
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası ticarette ödeme şekillerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Iskonto kredileri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.