logo
Finansal Yönetim 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Anonim şirketlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" Ortak sayısı 300 olan anonim şirketler halka açık şirket olarak kabul edilir.
Soru Açıklaması
2.
İşletmelerin belirli bir borç oranına kadar ortalama sermaye maliyetini düşürebileceğini ve optimal bir borç/özsermaye oranının olduğunu savunan sermaye yapısı yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Geleneksel yaklaşım
Soru Açıklaması
3.
İşletmelerde yatırım ve finansman kararlarından sorumlu olan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Finans yöneticisi
Soru Açıklaması
4.
Şirketlere blok yatırımlar yapan yatırım fonları, yatırım ortaklıkları ve sigorta şirketleri gibi kurumlardan oluşan yatırımcı türüne ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Kurumsal yatırımcı
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi kişi ya da kurumların faydalanabileceği para, fon, kaynak ya da sermayeyi ifade eder?
Doğru Cevap: "C" Finans
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi nominal faiz oranını belirleyen faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Piyasa beklentisi
Soru Açıklaması
7.
Türkiye'de faktoring, leasing ve tüketici finansman şirketleri hangi kurum tarafından denetlenmektedir?
Doğru Cevap: "A" Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Soru Açıklaması
8.
Yabancı ülkelerde üretime yönelik olarak yapılan yatırımlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Doğrudan yatırım
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin otofinansman kaynaklarından biridir?
Doğru Cevap: "D" Yedek akçeler
Soru Açıklaması
10.
Çok sayıda alıcı ve satıcının bulunduğu, gerekli bilgilere kolaylıkla ve maliyetsiz şekilde ulaşılan ve işlem maliyetleri düşük olan piyasalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Etkin piyasa
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 1
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Bir bankaya %6 basit faiz oranı ile yatırılan 80.000 TL’nin, 2. aydaki faizi kaç TL olur?
Doğru Cevap: "E" 800
Soru Açıklaması
12.
Gelecekteki bir değerin, belirli bir oranla indirgenerek bugünkü değerini hesaplama işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Iskontolama
Soru Açıklaması
13.
Yıllık nominal faiz oranı %10 iken her 6 ayda bir faizlendirme yapılıyorsa, yıllık efektif faiz oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 10,25
Soru Açıklaması
14.
Bir girişimci 2 yıl sonra yapacağı yatırım için bankada bugünden 40.000 TL’lik hesap açtırmıştır. Bankanın uygulayacağı bileşik faiz oranı %12 olduğuna göre, 2. yıl sonunda bankada biriken para kaç TL olur?
Doğru Cevap: "C" 50.176
Soru Açıklaması
15.
Taksit sayısının belirli olmadığı ve taksitlerin sürekli olarak devam edeceğinin varsayıldığı anüitelere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Sürekli anüite
Soru Açıklaması
16.
Hazır değerleri 15.000 TL, menkul kıymetleri 3.000 TL ve kısa vadeli yabancı kaynakları 40.000 TL olan bir işletmenin nakit oranı yüzde kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 45
Soru Açıklaması
17.
İşletmenin kazanma gücünü, dağıtılacak kâr paylarını ve hisse senedi değerinin değişimlerini inceleyen finansal analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Yatırım analizi
Soru Açıklaması
18.
İşletmelerin mali yapısını ortaya koyarak uzun vadeli borç ödeme gücünü gösteren oranlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Borç oranları
Soru Açıklaması
19.
İşletmenin bir hesap döneminde elde ettiği tüm hasılat ve gelirlerle yapılan tüm maliyet ve giderleri gösteren ve dönem faaliyet sonuçlarını özetleyen tabloya ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Gelir tablosu
Soru Açıklaması
20.
Dönem başı stokları 6.575 TL ve dönem sonu stokları 9.425 TL olan bir işletmenin stok devir hızı 1,6 ise, satışlarının maliyeti kaç TL’dir?
Doğru Cevap: "B" 12.800
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.