logo
Finansal Yönetim 1
3 Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin sosyal amaçlarından biridir?
Doğru Cevap: "C" İşletmede istihdamı sürekli kılmak
Soru Açıklaması
2.
İşletme açısından aşağıdakilerden hangisinin riski diğerlerine göre daha yüksektir?
Doğru Cevap: "A" Kısa süreli borçlanmanın
Soru Açıklaması
3.
İşletmelerde yatırım ve finansman kararlarından sorumlu olan kişiye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Finans yöneticisi
Soru Açıklaması
4.
Daha önce alınıp satılan finansal varlıkların tekrar işlem gördüğü piyasalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İkincil piyasa
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi para yaratan finansal kurumlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Merkez bankaları
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de finansal piyasaları düzenleyen ve denetleyen kurumlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Mevduat bankaları
Soru Açıklaması
7.
Yıllık %12 basit faiz uygulayan bir bankaya 6 ay süreyle 10.000 TL yatırıldığında, kaç TL faiz geliri elde edilir?
Doğru Cevap: "B" 600
Soru Açıklaması
8.
Enflasyondan arındırılmış faiz oranına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Reel faiz
Soru Açıklaması
9.
Alacak devir hızı 6 olan bir işletmede, alacakların ortalama tahsil süresi kaç gündür? (1 yıl=360 gün)
Doğru Cevap: "E" 60
Soru Açıklaması
10.
İşletmelerin kısa vadeli yükümlülüklerini karşılayabilme yeteneğini ölçen oranlara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Likidite oranları
Soru Açıklaması
logo
Finansal Yönetim 1
3 Ders Sınav Soruları
11.
Sabit giderler ile değişken giderler arasında ilişki kurarak, sabit giderlerin nereye kadar kabul edilebileceğini araştıran analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Faaliyet kaldıracı
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi sabit giderler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "C" Direkt işçilik
Soru Açıklaması
13.
Sabit giderleri 160.000 TL, birim satış fiyatı 40 TL ve birim değişken gideri 15 TL olan bir işletmenin başabaş noktası üretim düzeyi kaç birimdir?
Doğru Cevap: "D" 6.400
Soru Açıklaması
14.
İşletmeler, nakit bütçesi yardımıyla aşağıdakilerden hangisini hesaplayabilir?
Doğru Cevap: "E" Nakit açığı ya da fazlasını
Soru Açıklaması
15.
Satışlar belli bir oranda arttığında ortaya çıkacak fon gereksiniminin belirlenmesi için kullanılan satışların yüzdesi yönteminde, satışlar ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulur?
Doğru Cevap: "B" Geçmişteki bilanço kalemleri
Soru Açıklaması
16.
Satışlar artarken, çalışma sermayesi ihtiyacı ne yönde değişir?
Doğru Cevap: "D" Artar.
Soru Açıklaması
17.
İşletmede bulundurulması gereken optimum para tutarını, aşağıdaki çalışma sermayesi unsurlarından hangisi belirler?
Doğru Cevap: "A" Nakit yönetimi
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi menkulleştirme tekniği ile çıkarılır?
Doğru Cevap: "E" Varlığa dayalı menkul kıymet
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi finansman bonosu ihraç edemez?
Doğru Cevap: "B" Limitet şirketler
Soru Açıklaması
20.
Malın, mal ile değişimi esasına dayanan ticaret yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Barter
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.