logo
Etkili İletişim Teknikleri
3 Ders Sınav Soruları
1.
Bir şeyin nasıl yapıldığı, nasıl çalıştığı gibi konularda bilgi veren konuşma türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Süreçler hakkında konuşma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kalabalık algısını etkileyen faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ekonomik faktörler
Soru Açıklaması
3.
Glass’ın biçimsel olarak kadın ve erkek konuşma farklılıkları araştırmasına göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Erkekler konuşurken vurgu yapmak için seslerini yükseltir.
Soru Açıklaması
4.
Konuşmayı oluşturan etmenlerden biri olan ve deyiş-söyleyiş özelliği olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Biçem
Soru Açıklaması
5.
Var olan davranışın değişimini amaçlayan ikna edici mesaja ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Kesilme mesajı
Soru Açıklaması
6.
Bir cenaze evi ortamındaki iletişimi açıklayan iletişim bağlamı boyutu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Sosyo-psikolojik boyut
Soru Açıklaması
7.
Kültürü oluşturan ögeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Maddi kültür - Manevi kültür
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Ford’un benmerkezcilik sınıflandırmasında yer alır?
Doğru Cevap: "C" Bilişsel benmerkezcilik
Soru Açıklaması
9.
Beyinde bulunan ve insanların bir takım olaylar karşısında kızmasına sebep olan yere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Amigdala
Soru Açıklaması
10.
Dinleme sürecinin son basamağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Hatırlama
Soru Açıklaması
logo
Etkili İletişim Teknikleri
3 Ders Sınav Soruları
11.
İstendik amaçların ortaya çıkarılması için gerçekleştirilen iletişim biçimine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İkna
Soru Açıklaması
12.
Mobbing ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Çatışma ve mobbing kavramları arasında bir bağ yoktur.
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi kızgınlık ifade edilirken kullanılan sağlıksız dışa vurma yöntemlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Ben dili kullanmak
Soru Açıklaması
14.
Richmond ve McCroskey’in kadın-erkek iletişiminde sözsüz iletişim davranışları araştırmasına göre aşağıdakilerden hangisi kadınların sözsüz iletişim davranışlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Daha geniş alan kaplar.
Soru Açıklaması
15.
Vücuttan itibaren 80 cm ve 2 metre arası olarak kabul edilen, resmi ve ikincil ilişkilerin gerçekleştiği alan aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Toplumsal mesafe
Soru Açıklaması
16.
İletişim sistemini etkileyen ve iletileri bozan duruma ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Gürültü
Soru Açıklaması
17.
Yeni medya araçları ile yapılan iletişime ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Sanal iletişim
Soru Açıklaması
18.
I. Özgeçmiş
II. Kültürel değerler
III. Fizyolojik nedenler

Yukarıdakilerden hangileri algının farklılaşmasının nedenlerindendir?
Doğru Cevap: "E" I, II ve III
Soru Açıklaması
19.
Empatinin birinci aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Olayları karşımızdaki kişi gibi algılamaya çalışmak
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi çekingen davranış biçiminin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Çevreye karşı suçlayıcı olma
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.