logo
Dünya Ekonomisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Teknolojinin etkisiyle artırılabilen doğal kaynaklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yenilenebilir kaynaklar
Soru Açıklaması
2.
XVII. ve XVIII. yüzyıllarda ortaya çıkan yeni tutumlar ve yeni dünya görüşüne uygarlık tarihinde ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Düşünce devrimi
Soru Açıklaması
3.
1950 yılında Avrupa’nın yarısı kadar bir nüfusa sahipken 2025 yılında Avrupa nüfusunun üç katına sahip olması beklenen kıta aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Afrika
Soru Açıklaması
4.
Günümüzde dünya nüfusunun yaklaşık yüzde kaçı şiddetli eksik beslenme sorunu ile karşı karşıyadır?
Doğru Cevap: "C" 10
Soru Açıklaması
5.
Avrupa’da XVI. yüzyıldan XVIII. yüzyılın ortalarına kadar uygulanan ve ekonominin arz yönüne ağırlık veren iktisat politikası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Merkantilizm
Soru Açıklaması
6.
Pronatalist ne demektir?
Doğru Cevap: "C" Doğum artışını savunan politikadır.
Soru Açıklaması
7.
Dünyada yetiştirilen ürünlerdeki büyük farklılıklara rağmen, bu ürünlerin bir kaçı insanları ve hayvanları beslemede asıl yükü taşımaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu yükün önemli bölümünü taşıyan ürünlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Mısır
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi Sürdürülebilir Kalkınma Modeli'nin amaçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Dünyanın biyolojik çeşitliliğini azaltmak
Soru Açıklaması
9.
Gelişmiş ülkelerdeki enerji fiyatının esnekliği kısa dönemde nasıldır?
Doğru Cevap: "A" Düşük
Soru Açıklaması
10.
XV. ve XVII. yüzyıl boyunca tüm Avrupa’yı etkileyen katolik kilisesine karşı yapılmış dinsel harekete ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Reform
Soru Açıklaması
logo
Dünya Ekonomisi
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi Japon sermayesinden aldığı itici güçle imalat ve montaj sanayini geliştirmiş Güneydoğu Asya ülkelerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Malezya
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi, Williamson’ın “Washington Kararları” adını verdiği listede yer alan iktisat politikalarından biridir?
Doğru Cevap: "C" Mali disiplinin sağlanması
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi sosyalizmi benimseyen SSCB liderliğindeki ülkeler grubuna verilen adlardan biridir?
Doğru Cevap: "C" Demir perde
Soru Açıklaması
14.
Japonya’nın sanayileşme ve teknolojiye yetişme deneyiminde öne çıkan strateji aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Listgil strateji
Soru Açıklaması
15.
OECD verilerine göre, 2011 yılı itibariyle dünya imalat sektöründe en büyük paya sahip olan üç ülke aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "E" Çin, ABD, Japonya
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdaki teknolojik değişim dönemleri ve aynı döneme ait ulaşım-iletişim sektöründeki gelişme ile ilgili eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "D" 1890-1940 dönemi, tren yolları(çelik) ve telefon
Soru Açıklaması
17.
SSCB’nin dağılmasından sonra yeniden yapılanma ya da kapitalizme adapte olma yönünde transformasyon geçiren ülkeler grubuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Geçiş ekonomileri
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi geri kalmışlığın belirtilerinden biridir?
Doğru Cevap: "D" Şişkin bir hizmet kesimi
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi gelişen ve değişen teknoloji ile sanayileşmeyi yakalamanın aşamalarının ikincisi olan Parça ve Bileşenlerinin İçselleştirilmesi aşamasının özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "E" İmalat sektörünü destekleyen endüstriyel sektör gelişimi
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi yayılgan jenerik teknolojilerin sahip olduğu özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Tek bir sektörde uygulanabilmesi
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.