logo
Dünya Ekonomisi
3 Ders Sınav Soruları
1.
Avrupa’da XVI. yüzyıldan XVIII. yüzyılın ortalarına kadar uygulanan ve ekonominin arz yönüne ağırlık veren iktisat politikası aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Merkantilizm
Soru Açıklaması
2.
Bir devletin sınırlarını genişletmesine, başka ülkeleri siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda kontrol altına almasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Emperyalizm
Soru Açıklaması
3.
Teknolojinin etkisiyle artırılabilen doğal kaynaklara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Yenilenebilir kaynaklar
Soru Açıklaması
4.
Dünyada ya da bir ülkede bulunan nüfusun; yapısını, durumunu ve dinamik özelliklerini inceleyen bilim dalına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Demografi
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi, gelişen ve değişen teknoloji ile sanayileşmeyi yakalamanın birinci aşaması olan ilk FDI döneminin özelliklerinden biridir?
Doğru Cevap: "A" Basit imalat üretimi
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi akışkan kaynaklardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Altın
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi yayılgan jenerik teknolojilerin sahip olduğu özelliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Tek bir sektörde uygulanabilmesi
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi, sürdürülebilir kalkınmayı destekleyici çevresel politikalar kapsamında gerçekleştirilmesi gereken etkinliklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Dünyanın taşıma kapasitesinin üstüne çıkmak
Soru Açıklaması
9.
İletişim bilişim teknolojisine adaptasyonda geciken Doğu Bloku hangi yılda çözülmüştür?
Doğru Cevap: "E" 1991
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi Williamson'ın "Washington Kararları "adını verdiği listede yer alan ekonomi politikalarından biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Devletin ekonomiye müdahale etmesi
Soru Açıklaması
logo
Dünya Ekonomisi
3 Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi dünyada soğuk savaş dönemi sonrasındaki 2. dönem olarak adlandırılan 2001-2008 döneminde gerçekleşen gelişmelerden biridir?
Doğru Cevap: "E" Rusya'nın yeniden doğuşu
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisi yürülüğe koydukları dış ticaret politikası sonucunda büyük başarı elde eden sekiz Doğu Asya ülkesinin uyguladıkları ortak politikalardan biridir?
Doğru Cevap: "D" İç ekonomideki kısa vadeli dalgalanmaları yönetmeye çalışmamak
Soru Açıklaması
13.
Modern ulus devletler ilk kez nerede ortaya çıkmıştır?
Doğru Cevap: "D" Avrupa
Soru Açıklaması
14.
Dünya ekonomisindeki yeni gelişme modellerinden biri olan Japon – Doğu Asya Modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Kolektif birimlerin çıkarları önemsizdir.
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi ulus devletin çekirdeği olan monarşileri oluşturan birimlerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Prenslikler
Soru Açıklaması
16.
Proletarya ne demektir?
Doğru Cevap: "B" İşçi sınıfı
Soru Açıklaması
17.
Sanayi Devrimi öncesi dönemde dünyada söz sahibi olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Büyük Britanya
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi Fordizm'in özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kalifiye düzeyi yüksek işçilerin büyük ölçekli işletmelerde yoğunlaşması
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi 1900 yılından Büyük Bunalım'a kadar geçen sürede dünya ticaretini yönlendiren ülkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İtalya
Soru Açıklaması
20.
Çin'in nüfusu dünya nüfusunun yaklaşık yüzde kaçıdır?
Doğru Cevap: "A" 20
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.