logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Girişimciliğe "Yaratıcı-yıkıcı" bakış açısı ile bakan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Joseph Schumpeter
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi mülkiyetine göre işletmelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ulusal işletmeler
Soru Açıklaması
3.
İslam ülkelerinin et ithalatında talep ettikleri ve hayvan kesimlerinin İslami kurallara uygun olduğunu ispatlayan belgeye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Helal belgesi
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi Sektörel Dış Ticaret Şirketleri'nin ortaklarına yönelik üretime ilişkin faaliyetlerden biridir?
Doğru Cevap: "C" Üretim maliyetlerinin düşürülmesi
Soru Açıklaması
5.
Bir malı taşıma sırasında ortaya çıkan olası zarar ve ziyanı karşılamak için aşağıdakilerden hangisine para ödenmesi gerekir?
Doğru Cevap: "B" Sigorta kurumlarına
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi TÜBİTAK’ın dış ticaret ve girişimciliğe yönelik işlevleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "D" Dış ticarete ilişkin konularda Avrupa Birliği ile ilişkileri ve uyum çalışmalarını yürütmek
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Türk ekonomisinin dünya ekonomisine entegrasyonuna katkıda bulunabilmek için, sanayi işbirliği başta olmak üzere, dış ticaretin ve ekonomik ilişkiler ağının genişletilmesi olanaklarını değerlendirmektedir?
Doğru Cevap: "C" Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi satıcının malları belirtilen tarihte ve belirtilen limanda, alıcı tarafından temin edilen nakliye gemisine yüklemesiyle gerçekleştirilen teslim şeklini ifade eder?
Doğru Cevap: "A" Gemide masrafsız teslim(FOB)
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını gösteren belgedir?
Doğru Cevap: "E" Gözetim belgesi
Soru Açıklaması
10.
Bir ülkenin dış ticaretini, belirlenen hedefler doğrultusunda düzenlemek amacıyla alınan önlemlerin bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Dış ticaret politikası
Soru Açıklaması
logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi ihracata yeni başlayacaklara gerekli bilgilerin sağlanmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmakta ve ihracatın geliştirilmesine yönelik yeni projeler ugulamaktadır?
Doğru Cevap: "E" İhracı Geliştirme ETÜD Merkezi
Soru Açıklaması
12.
Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal göndermesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Konsinye ihracat
Soru Açıklaması
13.
Girişimcinin kurmayı düşündüğü iş ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin ve planlarının yer aldığı dökümana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" İş planı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi fizibilite raporunun ana bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Teknik analiz
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin sağladığı avantajlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Kültürel farklılıkarı ortadan kaldırması
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün temel işlevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Çoklu ticaret anlaşmalarının uygulanmasını engellemek
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arasında ticaretin gelişmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Yeni gelişen piyasalarda talebin azalması
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi ülkesindeki imalatçılardan mal alıp, bunları ithalatçı ülkelerdeki merkezlere sevk eder?
Doğru Cevap: "D" İhracat acentesi
Soru Açıklaması
19.
İş planının, küçük ve yeni kurulan işletmelerde genellikle ihmal edilen bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Araştırma ve geliştirme planı
Soru Açıklaması
20.
Proje finansmanında kullanılması önerilen finansman kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Öz kaynaklar
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.