logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi ithalat çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Sınırlı ithalat
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi kolektif şirketlerin üstün yanlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Ortak sayısının çok olması
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Rekabetten kaçınması
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi girişimcilik fonksiyonları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "B" Tek tip ürün sağlama
Soru Açıklaması
5.
Avrupa Birliği tanımına göre 250 ve daha çok çalışanı olan girişimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Büyük işletme
Soru Açıklaması
6.
Proaktif, agresif, radikal ve yenilikçi özelliklere sahip olan girişimcilere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Dinamik girişimci
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdakilerden hangisi Alfred Marshall’ın girişimciliğe bakış açısını ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Yöneten
Soru Açıklaması
8.
İç girişimciliği ilk kez tanımlayan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Giffort Pinchot
Soru Açıklaması
9.
Girişimcilik kelimesini ekonomik yazında ilk kez hangi ekonomist kullanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Richard Cantillon
Soru Açıklaması
10.
Girişimcilerin ticari faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurdukları belirli yasal, finansal, örgütsel ve ekonomik özelliğe sahip birimlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Girişim
Soru Açıklaması
logo
Dış Ticarette Girişimcilik
Güz Dönemi Ara Sınav Soruları
11.
Doing Business 2011 raporuna göre, Türkiye dış ticaret yapma kolaylığında kaçıncı sırada yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" 65.
Soru Açıklaması
12.
Girdileri alıp bir çıktıya dönüştüren her bir aktivite ya da operasyona ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Proses
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi sektörel dış ticaret şirketlerinin ortaklarına yönelik dış ticaret faaliyetlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Ucuz hammadde tedarik etmek ve ürün kalitesini iyileştirmek
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi Doing Business 2011 raporuna göre, dış ticaretin en zor yapıldığı ülkelerden biridir?
Doğru Cevap: "B" Afganistan
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sektörel dış ticaret şirketleri için tarım üretim dallarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Deri ve deri mamulleri
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi uluslararası finans uzmanının görevlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşletmelere satılacak mallar için uygun pazar seçenekleri hazırlamak
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin temel taraflarından biridir?
Doğru Cevap: "E" İthalatçı
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi dolaylı ihracat aracılarından biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Büyük parakendeciler
Soru Açıklaması
19.
Dış ticaret yapmak isteyen ancak gerekli personel ve kaynağa sahip olmayanların, gerekli deneyim ve alt yapıya sahip kuruluşlara başvurarak gerçekleştirdikleri işleme ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Dolaylı dış ticaret
Soru Açıklaması
20.
Bir ülkeye başka bir ülkeden mal getirme işlemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" İthalat
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.