logo
Dış Ticarette Girişimcilik
3 Ders Sınav Soruları
1.
Girdileri alıp bir çıktıya dönüştüren her bir aktivite ya da operasyona ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Proses
Soru Açıklaması
2.
Girişimciliğe "Yaratıcı-yıkıcı" bakış açısı ile bakan ekonomist aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Joseph Schumpeter
Soru Açıklaması
3.
Doing Business 2011 raporuna göre, Türkiye dış ticaret yapma kolaylığında kaçıncı sırada yer almaktadır?
Doğru Cevap: "A" 65.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi ithalat çeşitlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Sınırlı ithalat
Soru Açıklaması
5.
Bedeli için döviz transferi yapılmadan yurt dışında elde edilen ve yurda getirilmesi mecburi olmayan dış kazanç ve tasarruflarla satın alınan bazı şahsi ve ticari mahiyette eşyanın yurda ithaline ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Bedelsiz İthalat
Soru Açıklaması
6.
Aşağıdakilerden hangisi Türk ekonomisinin dünya ekonomisine entegrasyonuna katkıda bulunabilmek için, sanayi işbirliği başta olmak üzere, dış ticaretin ve ekonomik ilişkiler ağının genişletilmesi olanaklarını değerlendirmektedir?
Doğru Cevap: "D" Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
Soru Açıklaması
7.
Kesin satışı daha sonra yapılmak üzere, ihracatçının yurt dışındaki şube veya temsilciliklerine mal göndermesine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Konsinye ihracat
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdakilerden hangisi satıcının malları belirtilen tarihte ve belirtilen limanda, alıcı tarafından temin edilen nakliye gemisine yüklemesiyle gerçekleştirilen teslim şeklini ifade eder?
Doğru Cevap: "E" Gemide masrafsız teslim(FOB)
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını gösteren belgedir?
Doğru Cevap: "B" Gözetim belgesi
Soru Açıklaması
10.
Bir ülkenin dış ticaretini, belirlenen hedefler doğrultusunda düzenlemek amacıyla alınan önlemlerin bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Dış ticaret politikası
Soru Açıklaması
logo
Dış Ticarette Girişimcilik
3 Ders Sınav Soruları
11.
Aşağıdakilerden hangisi ihracata yeni başlayacaklara gerekli bilgilerin sağlanmasına yönelik araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmakta ve ihracatın geliştirilmesine yönelik yeni projeler uygulamaktadır?
Doğru Cevap: "D" İhracı Geliştirme ETÜD Merkezi
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdakilerden hangisinin görevi, gümrük mevzuatının uygulanmasını sağlamaktır?
Doğru Cevap: "E" Gümrük Müsteşarlığı
Soru Açıklaması
13.
İş planının, küçük ve yeni kurulan işletmelerde genellikle ihmal edilen bölümü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Araştırma ve geliştirme planı
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ülkesindeki imalatçılardan mal alıp, bunları ithalatçı ülkelerdeki merkezlere sevk eder?
Doğru Cevap: "E" İhracat acentesi
Soru Açıklaması
15.
Proje finansmanında öncelikli kullanılması önerilen finansman kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Öz kaynaklar
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi ülkeler arasında ticaretin gelişmesinde etkili olan faktörlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yeni gelişen piyasalarda talebin azalması
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi fizibilite raporunun ana bölümlerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Teknik analiz
Soru Açıklaması
18.
Aşağıdakilerden hangisi dış ticaretin sağladığı avantajlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Kültürel farklılıkarı ortadan kaldırması
Soru Açıklaması
19.
Girişimcinin kurmayı düşündüğü iş ile ilgili düşüncelerinin, hedeflerinin ve planlarının yer aldığı dökümana ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" İş planı
Soru Açıklaması
20.
Temsil ettiği firma adına hareket eden ve karşılığında belirli bir komisyon alan firmalara ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Acente
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.