logo
Denetim
3 Ders Sınav Soruları
1.
Aşağıdakilerden hangisi analitik testler yardımıyla yapılacak çalışma biçimi değildir?
Doğru Cevap: "C" İncelenen döneme ait denetim raporunu geçmiş yıl raporlarıyla karşılaştırma
Soru Açıklaması
2.
Aşağıdakilerden hangisi satış ve tahsilat işlemleri döngüsünde yer alan hesaplardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Satılan malın maliyeti
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi esas muhasebe kanıtlarındandır?
Doğru Cevap: "B" Mizanlar
Soru Açıklaması
4.
İşletmeyle ilgili gelecekte çok önemli bir belirsizliğin olması fakat denetçinin, bu durumun finansal tabloların bütünü hakkında olumlu görüş bildirmeye engel teşkil etmeyeceğine karar vermesi durumunda nasıl görüş bildirir?
Doğru Cevap: "C" Şartlı olumlu görüş
Soru Açıklaması
5.
Hesap kalanları önemli yanlışlıklar içermediği halde örneklem sonuçlarının hesap kalanlarının önemli yanlışlıklar içerdiği sonucunu desteklemesi riskine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yanlış ret riski
Soru Açıklaması
6.
Bağımsız denetçi tarafından iç denetim fonksiyonlarının anlaşılmasında ve ön değerlendirmesinde iç denetimin aşağıdaki özelliklerinden hangisi esas alınmaz?
Doğru Cevap: "B" İç denetim iş programı
Soru Açıklaması
7.
Denetçi, müşteri işletmede bilanço tarihinden sonraki ilk aylarda yapılmış olan satış iadeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisini öncelikle düşünmelidir?
Doğru Cevap: "E" Önceki aylarda yapılan satışlar fiktif olabilir.
Soru Açıklaması
8.
Tipik olarak hesap kalanlarındaki hataların parasal tutarının tahmini için kullanılan ve kendisine tözel testlerde başvurulan örnekleme türü aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Nicelik örneklemesi
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi genel denetim planı ve denetim programının hazırlanması evrelerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" İşletmenin sürekliliğinin değerlendirilmesi
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdakilerden hangisi hesap kalanlarına ilişkin detaylı testlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" İşletmenin varlıklara uyguladığı sayım yöntemleri hakkında bilgi toplanması
Soru Açıklaması
logo
Denetim
3 Ders Sınav Soruları
11.
Örnekleme hatası aşağıdaki formüllerin hangisi ile hesaplanır?
Doğru Cevap: "D" Gerçek hata oranı Örnekleme hata oranı
Soru Açıklaması
12.
Örgütsel faaliyetlerin sistematik bir biçimde incelenerek bu faaliyetler için kullanılan kaynakların etkinlik ve verimliliğe ilişkin sonuçlarının saptanmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Faaliyet Denetimi
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi 1401037 tanıtım kodunun modülüs 11’e göre sağlama sayısıdır?
Doğru Cevap: "C" 7
Soru Açıklaması
14.
Bazı davalı durumlarda kullanılmak üzere işletme yönetiminden tabloların doğru ve eksiksiz sunulduğuna dair istenen belge aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yönetim beyan mektubu
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi bilgi işleme sürecinin temel bileşenlerini oluşturan girdi, bilgi işleme ve çıktı alanlarında yer alan kontrollerden oluşur?
Doğru Cevap: "C" Uygulama kontrolleri
Soru Açıklaması
16.
Aşağıdakilerden hangisi raporlama standartlarından biridir?
Doğru Cevap: "A" Açıklama standardı
Soru Açıklaması
17.
Kanıtın güvenilirliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "E" İç kaynaklardan elde edilen kanıt, dış kaynaklardan elde edilen kanıttan daha güvenilirdir.
Soru Açıklaması
18.
Dünyada kullanılan iç kontrol modellerine rehberlik eden kontrol modeli hangisidir?
Doğru Cevap: "D" COSO
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimle ilgili düzenlemelerin odaklandığı ilkelerden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Tekdüzelik
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi girdi kontrollerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" Denetim izi kontrolleri
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.