logo
Davranış Bilimleri 1
3 Ders Sınav Soruları
1.
Marx’a göre hangi üretim biçiminde sınıflar ve sömürü olmamıştır?
Doğru Cevap: "D" İlkel
Soru Açıklaması
2.
Toplumdaki organize olmuş toplumsal ilişkilerin bütününe ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal yapı
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdakilerden hangisi glokalleşme yaratan kültürel mekânlardan biridir?
Doğru Cevap: "D" Etno-mekân
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi kültürün özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Yer ve zamana göre hep aynı olması
Soru Açıklaması
5.
Anormal ve akıl hastası suçluları inceleyen teorik kriminoloji dalı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Suç psikiyatrisi
Soru Açıklaması
6.
Kast sisteminin klasik örneğinin görüldüğü ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Hindistan
Soru Açıklaması
7.
Bir araştırmanın bilgi toplama yöntemine ne ad verilir?
Doğru Cevap: "A" Araştırma metodolojisi
Soru Açıklaması
8.
Anne, baba ve evli olmayan çocuklardan oluşan aileye ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Çekirdek aile
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi kent büyümesi modellerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Ayrışma modeli
Soru Açıklaması
10.
Geleneklerden uzaklaşma, kopma ve aşırı bireyselleşme ile birlikte, belirsizlik ve risklerin giderek arttığı toplum yapısını ifade eden kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Risk toplumu
Soru Açıklaması
logo
Davranış Bilimleri 1
3 Ders Sınav Soruları
11.
Comte’un Üç Hal Yasası’na göre metafizik halin diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Soyut
Soru Açıklaması
12.
Modern ailede otorite ilişkileri aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ifade edilir?
Doğru Cevap: "A" Demokratik
Soru Açıklaması
13.
Toplum içinde özel bir yaşam biçimi, zevkleri ve alışkanlıkları olan küçük bir elit grubun sahip olduğu kültüre ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Yüksek kültür
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi sosyalizmin temel özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Bireylerin ne üretileceğine kendilerinin karar vermesi
Soru Açıklaması
15.
Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin gelişiminde rol oynayan önemli faktörler arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Kentlerin sayısının artması
Soru Açıklaması
16.
Bir toplumun içinde yaşayan insanların, hiyerarşik bir yapıda kategorik olarak sıralanması durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Toplumsal tabakalaşma
Soru Açıklaması
17.
Grup veya toplum içindeki insanların sınırları belirlenmiş olarak oynadıkları oyuna ne ad verilir?
Doğru Cevap: "B" Rol
Soru Açıklaması
18.
İbni Haldun'un en önemli eseri aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Mukaddime
Soru Açıklaması
19.
Amerika’nın iki ayrı şehrinde, değişik yapıya sahip olan iki ayrı mahallesine arabalar yerleştirerek adını verdiği Kırık Camlar Kuramının geçerliliğini inceleyen kuramcı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Zimbardo
Soru Açıklaması
20.
Ellis ve Walsh'un suç türleri sınıflandırmasına göre, başka bir kişinin bedenine zarar veren veya zarar verme tehdidinde olan suçlar aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Şiddet suçları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.