logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
1.
Endüstri sonrası toplum sürecinde yükselişe geçen sosyal bilim paradigması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" Yorumlamacı yaklaşım
Soru Açıklaması
2.
“Ahlak Kodu” oluşturulması fikri aşağıdaki düşünürlerden hangisine aittir?
Doğru Cevap: "E" Durkheim
Soru Açıklaması
3.
Üretimde mikro-teknolojilerin kullanılmasını ve farklı tüketici tercihlerini ve beklentilerini dikkate alarak çok çeşitli üretim yapılmasına ne ad verilir?
Doğru Cevap: "D" Esnek uzmanlaşma
Soru Açıklaması
4.
Stoksuz üretimin yapıldığı, çalışanların çoklu ve değişken görevler üstlendiği hızlı tedarik yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "E" Yalın Üretim
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdakilerden hangisi erken dönem feminist yaklaşımlardan biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Çok ırklı
Soru Açıklaması
6.
Sosyolojinin tek bağımsız değişkenini “sınıf’’ olarak gören kuramcı kimdir?
Doğru Cevap: "B" Turner
Soru Açıklaması
7.
Kadınların toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunların çözümü için toplum içindeki her bireyin eşit haklara ve fırsatlardan tam olarak yararlanabilme hakkına sahip olması gerektiğini ileri süren görüş aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Liberal feminist kuram
Soru Açıklaması
8.
Toplumdaki farklı grupların refah, fırsatlar veya iktidar gibi değerli kaynaklara erişebilmeleri bakımından ele alınan ve bunların dağılımındaki dengesizlikleri ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Eşitsizlik
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdakilerden hangisi Sosyalist Feminist Kuramın inceleme konuları arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "A" Kapitalist gündelik yaşamda kadınların konumu
Soru Açıklaması
10.
Kullanım değeri ile değişim değeri arasındaki farkı açıklayan kavrama ne ad verilir?
Doğru Cevap: "C" Artı değer
Soru Açıklaması
logo
Çalışma Sosyolojisi
Güz Dönemi Final Sınavı Soruları
11.
Zümre sisteminde büyük ölçüde belirleyici olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" Toprak
Soru Açıklaması
12.
Mal, hizmet ve bilgi üretmek için gerçekleştirilen faaliyetlere ne ad verilir?
Doğru Cevap: "E" Çalışma
Soru Açıklaması
13.
Aşağıdakilerden hangisi tarım toplumunda çalışma hayatında öne çıkan değerlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yakın çevre dışındakilere güven
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdakilerden hangisi ABD’de en fazla hayranlık duyulan mesleklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "C" Madencilik
Soru Açıklaması
15.
Bir mesleğin profesyonel bir statüye ulaşmak için geçirdiği tarihsel aşamalara odaklanan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" Süreç yaklaşımı
Soru Açıklaması
16.
I. Almanya
II. Amerika Birleşik Devletleri
III. İngiltere

Yukarıda belirtilen ülkelerden hangileri II. Dünya Savaşı sırasında kadın iş gücünden yararlanmaktan özellikle kaçınmıştır?
Doğru Cevap: "A" Yalnız I
Soru Açıklaması
17.
Aşağıdakilerden hangisi endüstri sonrası toplumda çalışanın iş yeri aidiyetini zayıflatan sebeplerden biri değildir?
Doğru Cevap: "E" İş güvencesinin varlığı
Soru Açıklaması
18.
“Meslek” hangi dilden gelen bir kavramdır?
Doğru Cevap: "C" Arapça
Soru Açıklaması
19.
Aşağıdakilerden hangisi Bilimsel Yönetim Yaklaşımı’nın özelliklerinden biri değildir?
Doğru Cevap: "B" Her işçinin yönetime katılmasının sağlanması
Soru Açıklaması
20.
Aşağıdakilerden hangisi yeşil yakalı mesleklerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Yiyecek hazırlama yardımcıları
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.